Aktualności

Zdecydowane „tak” dla prezydenta Jarosława Górczyńskiego

 

Prezydent Jarosław Górczyński otrzymał podczas środowej sesji absolutorium. Aż szesnastu radny opowiedziało się na „tak”. Włodarzowi miasta udzielono wcześniej bez problemu wotum zaufania, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 rok. To po ubiegłorocznym wyniku wyborów samorządowych, gdzie prezydent Jarosław Górczyński mógł się poszczycić 70% poparciem mieszkańców uzyskując reelekcję, kolejny element aprobaty dla

sposobu zarządzania miastem.

– Dzisiaj nadszedł czas na odpowiedź na pytanie jaki był miniony rok dla naszego miasta- mówił w wystąpieniu prezydent Jarosław Górczyński. Jestem przekonany, że dla Ostrowca Świętokrzyskiego był on bardzo dobry. Analizując liczby przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że udało się nam zrobić wiele.

Wykonanie budżetu pokazuje ogromny profesjonalizm oraz konsekwencję w działaniu kadry zarządzającej naszym miastem. Budżet miasta ogółem, na koniec 2018 r., wynosił: po stronie dochodowej – 255 133 929 zł , czyli o 5,6 % więcej niż w roku 2017 po stronie wydatkowej – 249 958 042 zł. Tym samym, w wyniku wykonania budżetu, powstała nadwyżka w kwocie 5 175 886 zł. Przychody budżetu wyniosły 11 131 486 zł, a rozchody z tytułu spłaty kredytów wynosiły 7 786 870 zł. Łączna nadwyżka wolnych środków zamknęła się w kwocie 8 520 502 zł.

– Wykonanie nadwyżki wygenerowanej w 2018 roku pozwoliło nam na zachowanie wysokiej płynności finansowej oraz na wcześniejszą spłatę rat kredytu z roku 2019- akcentował. To kontynuacja konsekwentnie realizowanej polityki zmniejszania stanu zadłużenia gminy. Z dumą mogę poinformować, że tylko w ciągu 2018 roku udało się zmniejszyć zadłużenie gminy o kolejne prawie 8 mln zł. Naszym celem w czasach nadchodzącego kryzysu, gdy kolejne gminy stają na skraju bankructwa jest wyjście z zadłużenia do roku 2022, a 2018 rok przyniósł duży progres w tym zakresie.

Źródłem wzrostu gospodarczego była przede wszystkim konsumpcja indywidualna dzięki zwiększającemu się zatrudnieniu i rosnącym dochodom z pracy. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wskazuje, że nasze miasto nadal się bogaci. W sposób widoczny wskazuje na to wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Firmy osiągają zyski, a wynagrodzenia mieszkańców wskazują tendencję rosnącą. W tym miejscu podziękowania należą się wszystkim przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy i inwestują swoje pieniądze w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mimo intensyfikacji zadań inwestycyjnych oraz przy polityce nie zadłużania miasta, po raz kolejny nie podnosiliśmy podatków, co odczuwają w swoich portfelach mieszkańcy miasta.

Świadectwem dbałości o budżet miasta jest ilość zdań inwestycyjnych realizowanych na różnym etapie w ubiegłym roku ze środków zewnętrznych. Budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury, wiaty handlowej „Mój Rynek” na potrzeby promocji i sprzedaży lokalnych produktów, przygotowania do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Parkowej, budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych, czy realizacja ogromnego projektu „Ekologiczny transport miejski”, czy Rewitalizacja Miasta to tylko kilka najważniejszych przykładów, dzięki którym zmieniamy nasze miasto.

– W minionym roku kontynuowaliśmy prace przy uzupełnieniu strategicznych odcinków w systemie miejskiej sieci komunikacyjnej- przypomniał prezydent. Rozbudowa II etapu ulicy Rzeczki zakończyła I część budowy II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta, dzięki czemu komunikacja między wschodnią, a zachodnią częścią będzie dużo sprawniejsza. Trwały działania przy udrożnieniu komunikacji w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, by skomunikować Targowisko Miejskie z największymi osiedlami. Natomiast 17 mln zł z RPO Województwa Świętokrzyskiego sprawia, że nasi mieszkańcy zyskują komunikację miejską na miarę XXI wieku.

Na wyjątkową uwagę zasługują działania w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gminnego. A widoczną wizytówką zmian jest 55 hektarowy Kompleks inwestycyjny przy ulicy Bałtowskiej, gdzie  powstają już dwie pierwsze fabryki. Taki kompleks gwarantuje zainteresowanie poważnych inwestorów, a takich nasze miasto potrzebuje. Dlatego jest to jedna z kluczowych inwestycji na kolejne lata. Dywersyfikacja branż przemysłu oraz nowe inwestycje to szansa na naszą wspólna przyszłość.

Wizytówką miasta jest również jego estetyka – czyste chodniki i ulice, trakty spacerowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie, iluminacje, kolorystyka elewacji – całokształt myślenia o mieście w kategoriach piękna.

Prezydent mówił też o działaniach partycypacyjnych skierowanych do mieszkańców tj. Budżet Obywatelski, program „Osiedle od Nowa”, budowie osiedla „Merkury”, inwestycjach w edukację w tym programie „Nowoczesna szkoła”, „Rawce od Nowa”, Ostrowieckim Browarze Kultury, przedsięwzięciach tj. „Aktywny Senior”, czy „Mleczna Gala VIP”

– Za sprawnym wykonaniem budżetu stoi sztab ludzi zatrudnionych w gminnych jednostkach i instytucjach- dziękował prezydent. Dzięki mądrym i przemyślanym decyzjom oraz codziennej pracy ostrowczanie zyskują usługi komunalne na najwyższym poziomie przy cenach skrojonych do ich możliwości. Wszystkim pracownikom składam w tym miejscu serdeczne podziękowania. Nasz wspólny trud docenili w minionych wyborach ostrowczanie, którzy obdarzyli mnie 70,39% zaufaniem.

Ten historyczny wynik stanowi dla mnie ogromny powód do dumy, a zarazem jest motywacją do kontynuacji prowadzonych działań. Głosy, które oddali Państwo na mnie oraz na radnych miejskich i powiatowych z mojego komitetu nakładają na nas jednocześnie ogromną odpowiedzialność za los naszego miasta i powiatu. Dziękuję za Państwa uwagi i wkład w budowę marki naszego miasta.

Przed głosowaniem na temat pracy prezydenta miasta wypowiedziała się przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda- Dudek.

–Ten kierunek działań pana prezydenta w mojej ocenie jest bardzo pozytywny– mówiła Irena Renduda – Dudek. Pański zapał, energia i wiara w to, że w Ostrowcu można pracować, mieszkać i tu zakładać rodzinę jest imponujący. To się przejawia w Pana działaniach i za to dziękuję Panu w imieniu swoim i mieszkańców miasta. Ogromne wsparcie dla Pana działań ma Pan wśród kolegów i koleżanek radnych. Ich pomoc oraz pomoc pracowników urzędu miasta w postaci między innymi doskonale przygotowanych projektów to sukces i wkład w rozwój naszego miasta.  Bardzo dobra praca spółek miejskich, zakładów budżetowych, instytucji kultury to także bardzo pozytywny czynnik miastotwórczy. Naszym celem jako radnych jest praca na rzecz dobra mieszkańców pod kierunkiem lidera i uważam, że takim przesłaniem powinien się Pan kierować. Gratuluję sukcesów. Życzę dalszej charyzmy, pasji, energii, która zmienia Ostrowiec Świętokrzyski w tętniący życiem organizm, a wszystko to z pożytkiem dla mieszkańców naszego miasta.