Aktualności

Z przedszkolakami o ekologii

Ostrowiecki Urząd Miasta stał się miejscem poważnej debaty ekologicznej, której uczestnikami były ostrowieckie przedszkolaki. Do udziału w debacie, która przebiegała pod hasłem: „Klimat dla Ziemi – segregacja odpadów komunalnych i jej wpływ na niską emisję i zdrowie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”, dzieci zaprosiły grupę ekspertów, której przewodniczył pan Jarosław Górczyński – prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania było Przedszkole Publiczne nr 7, zaś grupę ekspercką stanowili przedstawiciele ostrowieckich instytucji: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiej Energetyki Cieplnej, Straży Miejskiej, Wydziału Infrastruktury Komunalnej, a także z firmy „Remondis”, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, oraz z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dyskusję poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Joanna Pikus . Dzielnie wspierały ją w tym zadaniu przedszkolaki z PP7 – Ola Sykutowska i Bartosz Sobura.

Przedszkolaki stworzyły dwie grupy: uczestników i doradców. Uczestnicy odważnie zadawali pytania ekspertom, którzy szczegółowo i cierpliwie odpowiadali na bardzo złożone zagadnienia. Przedszkolaki dopytywały między innymi, czy w naszym mieście istnieje problem zaśmiecania środowiska, jaki jest wpływ plastiku na przechowywaną żywność, a co za tym idzie na zdrowie ludzi oraz jakie działania podejmowane są w celu poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy. Dzieci chciały dowiedzieć się, jakie działania podejmowane są w zakresie ograniczania niskiej emisji i sposobach przeciwdziałania spalaniu śmieci w domowych gospodarstwach mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Po odpowiedziach ekspertów grupa doradców przedstawiał wnioski końcowe. Dzieciaki poprzez krótkie hasła radziły, by ostrowczanie segregowali odpady, ograniczali zużycie wody i energii, by nie palili śmieci i korzystali z opakowań wielokrotnego użytku. W zakresie ograniczenia niskiej emisji zachęcali do wymiany starych pieców na nowoczesne, ekologiczne oraz zakładania kolektorów słonecznych.

Za wiedzę oraz aktywny udział w debacie dzieci otrzymały certyfikaty oraz upominki. Dodatkową pamiątką spotkania było wspólne zdjęcie przed gmachem Urzędu Miasta.