Aktualności

„Najważniejszy zadowolony pasażer”. MZK zajmie się transportem zbiorowym

Prezydent Jarosław Górczyński: „Najważniejszy zadowolony pasażer”. MZK zajmie się transportem zbiorowym i może liczyć na unijne miliony

Podczas wtorkowej sesji ostrowieccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę na mocy, której powstanie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., którego celem będzie realizacja zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski polegającego na realizacji lokalnego transportu zbiorowego. Powołanie nowego podmiotu i wielomilionowe środki unijne przeznaczone na „Ekologiczny transport miejski” mają dać nowe otwarcie dla komunikacji w naszym mieście.

– Chciałbym podkreślić, że najważniejszym dla nas musi być zadowolony pasażer, korzystający z komunikacji miejskiej – mówił Jarosław Górczyński. Musimy stworzyć takie warunki, żeby mieszkańcy naszego miasta oraz przyjeżdżający do nas goście chętnie korzystali z czystych, ekologicznych, wygodnych autobusów i to dla mnie jako prezydenta jest kluczowe. Komunikację miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim stawiamy na nogi, niejako „od nowa”. Nowoczesne autobusy z jednej strony, zaś z drugiej nowa baza będą wyróżnikami naszego transportu zbiorowego.

 

Obecna sytuacja

Podczas sesji obecną sytuację i przyszłość transportu miejskiego zaprezentował prezes zarządu MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jarosław Kateusz.

– W latach 2002-2013 spółka praktycznie cały czas przynosiła straty – mówił prezes Jarosław Kateusz. W ciągu tych jedenastu lat firma tylko trzykrotnie zanotowała wynik dodatni. Dzięki konsekwentnej polityce prowadzonej przez Gminę Ostrowiec w ciągu ostatnich kilku lat kondycja finansowa przedsiębiorstwa się poprawia. W 2018 roku osiągnęliśmy ponad 65 tysięcy zł. zysku netto. Działania idą w dobrym kierunku, ale niestety nie jesteśmy w stanie odrobić strat z lat wcześniejszych. Firma przeszła restrukturyzacje zatrudnienia w wyniku czego dostosowaliśmy się do wymogów rynku. Od 2016 roku ilość zatrudnionych kierowców się nie zmieniła, ograniczona została natomiast administracja.

Prezes MPK mówił o liczbie wozokilometrów  wykonywanych w latach 2014-2018, odniósł się  efektywności ekonomicznej nakładów finansowych gminy na komunikację miejską  na tle miast sąsiadujących, nakładach inwestycyjnych w ostatnich latach, czy obecnej bazie spółki.

Zaprezentowano wreszcie projekt Gminy Ostrowiec Świętokrzyski „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w którym dofinansowanie unijne ma wynieść ponad 17 mln zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych, a w ramach niego przewiduje się: zakup nowych autobusów, zakup 40 wiat przystankowych, budowę nowej bazy ze stacją obsługi i warsztatami oraz wyposażeniem, budynkiem administracyjno – dworcowym i myjnią, budowę dróg lokalnych dojazdowych do bazy, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę ścieżek rowerowych, utworzenie park & ride oraz bike & ride, wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego, kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, promocję.

Całe przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych, poprawę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, poprawę wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności.

 

„MZK Od Nowa”

– Mam nadzieję, że projekt o roboczej nazwie „MZK Od Nowa” będzie jednym z ważniejszych projektów obecnej kadencji- mówił prezes MPK Jarosław Kateusz.

Właśnie, aby móc zrealizować wszystkie zadania w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski”, a miasto mogło skorzystać z pomocy unijnej, konieczne było powołanie nowej spółki, bez ujemnych kapitałów nagromadzonych z lat wcześniejszych, jak to rzecz się ma w przypadku MPK. Nowy podmiot MZK Sp. z o.o. ma rozpocząć świadczenie usług w zakresie publicznego transportu pasażerskiego na terenie miasta nie wcześniej niż od 1 lica br. Jego załogę będą stanowić pracownicy obecnego operatora, ponadto nowa spółka będzie miała możliwość odkupienia obecnie eksploatowanych autobusów, czy wyposażenia od MPK.

Radnym spodobał się zaprezentowany projekt i scenariusz w jaki sposób będzie można go zrealizować, jednak nie brakowało pytań, głównie dotyczących tego, co znajdzie się w miejscu obecnej bazy MPK, po tym, jak powstanie nowa w sąsiedztwie Celsy Huta Ostrowiec.

– Nowa spółka powstaje po to, aby sytuacja wokół transportu miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim była usystematyzowana- akcentuje prezydent. Liczę, że już nie usłyszę stwierdzeń, jakie padały wielokrotnie, że spółka straty z roku bieżącego pokryje z zysków wypracowanych w latach następnych. Nie możemy żyć w nieskończoność na kredyt, a ostatnie lata pokazały, że da się taki podmiot prowadzić racjonalnie, o czym świadczy wynik finansowy. „MZK Od Nowa” ma więc szansę stać się sztandarowym projektem Ostrowca Świętokrzyskiego.

Prezydent stwierdził, że na tę chwilę nie ma żadnych planów co do terenu obecnej bazy przy Alei Jana Pawła II, a ewentualne jego wykorzystanie, nie wcześniej niż za dwa lata, będzie skonsultowane z mieszkańcami, architektami i radnymi.

Po głosowaniu, w którym to jednogłośnie ostrowieccy radni wypowiedzieli się za powstaniem MZK, głos zabrali- Tadeusz Relikowski w imieniu załogi oraz Józef Grabowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, którzy dziękowali, za aprobatę zaproponowanego rozwiązania.