Aktualności

Historyczne obchody święta Konstytucji 3 Maja

W Ostrowcu Świętokrzyskim niezwykle uroczyście obchodzona była 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po raz pierwszy w dziejach Ostrowca Świętokrzyskiego uroczystości z tej okazji odbywały się, przed wybudowanym w ubiegłym roku  w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Masztem Niepodległości. Jednakże przed oficjalnymi obchodami prezydent miasta Jarosław Górczyński złożył wieniec na Rynku przy pomniku powieszonych ostrowczan.

Oficjalną część rozpoczęła jak co roku celebrowana w  kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała o msza święta w intencji ojczyzny. Główne uroczystości z udziałem: władz miasta i powiatu, parlamentarzystów, radnych miejskich i powiatowych, kombatantów, delegacji zakładów pracy, organizacji związkowych i społecznych oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego odbyły się w Parku Miejskim.

– Jak co roku, spotykamy się w ten uroczysty dzień aby uczcić pamięć i oddać honory tym, którzy dla dobra Państwa Polskiego, w trudnych czasach podjęli się reform, mających na celu poprawę kondycji Ojczyzny i ochronę podstawowych praw wolnego narodu- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Czymże innym jest Konstytucja 3 Maja, jak nie najważniejszym dokumentem swoich czasów, inspiracją dla kolejnych pokoleń, stanowiącym prawa, ale i obowiązki względem swojej ojczyzny. Dokumentem wyjątkowym w skali całego cywilizowanego świata. Powstałym w duchu wartości demokratycznych i społecznej sprawiedliwości. Zakładającym równość wobec prawa, tolerancję, wolność wyznania i poszanowanie swobód obywatelskich. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w naszej historii i kulturze.

Pamięć o konstytucji od ponad 200 lat jest zatem spoiwem łączącym naród, cenną lekcją historii zgody i niezgody. Nie zapominajmy, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Przysłowie to przestrzega nas przed wzajemnymi kłótniami, które mogą być tragiczne w skutkach. Uczy nas również, że jeżeli chcemy osiągnąć cel, musimy być zgodni w swoich postanowieniach. Celebrujmy, to co nas łączy, wspólny język, historię, tradycję i nie pozwólmy się dzielić, zwłaszcza dziś w czasach tak powszechnego cynizmu, fałszu i populizmu. Pamiętając, że najlepsze lata Rzeczypospolitej przypadały na okres swobód obywatelskich, wolności sumienia i samostanowienia, dbajmy o to aby nikt nie odebrał nam tej spuścizny i korzystajmy z niej mądrze, szanując się wzajemnie. Ustawa zasadnicza, Konstytucja 3 Maja, drugi na świecie dokument o takiej sile oddziaływania, powstawał w duchu epoki oświecenia, z troski o Polskę i jej obywateli. Zagwarantowanie wolności i sprawiedliwych praw dla obywateli miało w niej stanowić o jakości państwa, a ograniczenie, a zwłaszcza podział władzy uniemożliwić ich odebranie. Trójpodział władzy oddzielał władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia. Sądy zaś, całkowicie niezależne od władz państwowych miały możliwość wydawania sprawiedliwych wyroków. Mocne i zdecydowane postulaty Konstytucji 3 Maja utrwaliły się w świadomości Polaków przez pokolenia, przekazywane w genach, z mlekiem matki, z ojca na syna i z matki na córkę. Dzięki tej spuściźnie, naród który po ponad wieku niewoli odzyskał niepodległość doskonale wiedział kim jest i dokąd zmierza, a w ciągu 20 lat międzywojnia potrafił odbudować to co zostało mu odebrane. Również dziś, stojąc w tym niezwykłym miejscu, upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości, mamy prawo do dumy z naszej wspólnej przeszłości. Bez względu na to ile było w niej błędów i z szacunkiem dla przelanych łez i krwi – kontynuował prezydent miasta.

W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał również do zbliżających się obchodów 30 rocznicy wolnych wyborów.

– Wkrótce obchodzić będziemy również 30 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Większość z nas pamięta tę datę, co pokazuje nam jak krótka jest historia naszego niezależnego i niepodległego Państwa. Oznacza to, że historia nasze pokolenie właśnie z tego będzie rozliczać. Czy byliśmy konsekwentni w obronie wolności Polski? Co jednak obroni nas przed zagrożeniem wewnętrznym? Kryzysem państwowości? kryzysami gospodarczymi? Ograniczaniem swobód obywatelskich i wolności przekonań? polityczną indoktrynacją naszych dzieci? Obronić może nas tylko nasza mądrość i solidarność. Wyrozumiałość dla innych poglądów idąca w parze z patriotyzmem, który przedkłada dobro Polski i narodu nad partykularne, osobiste interesy. Życzę Państwu i sobie, aby takich ludzi, zwłaszcza tych zajmujących funkcje publiczne, mających realne przełożenie na losy naszej Ojczyzny – przybywało. Aby z naszego pokolenia również historia wybrała postacie godne naśladowania i autorytety dla naszych wnuków i prawnuków.

Kończąc prezydent miasta podziękował wszystkim pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, przedstawicielom organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży, oraz mieszkańcom za udział w jakże radosnym dla wszystkich Polaków Narodowym Święcie.

Po przemówieniach nastrzępiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Masztem Niepodległości.