Aktualności

Stypendia za doskonałe wyniki w nauce dla uczniów ostrowieckiej „Jedynki”

W miniony poniedziałek Prezydent Miasta Jarosław Górczyński wręczył stypendia i dyplomy dla uczniów ostrowieckiej „Jedynki”, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce lub mogli się pochwalić  osiągnięciami sportowymi. Takie wyróżnienia otrzymało aż 102 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim odebrało.

W ostrowieckich szkołach podstawowych stypendia przyznawane są uczniom ze średnią ocen powyżej 5,2 oraz wzorowym zachowaniem. Uczniowie gimnazjów muszą uzyskać przynajmniej średnią 5,1. Wysokość stypendium wynosi 200 złotych na półrocze. Stypendia sportowe w klasach IV – VIII przyznawane są po jednym na każdą setkę uczniów w placówce. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019, stypendia otrzymało 352 uczniów. Przeznaczono na nie 85 tysięcy złotych.

– Nauka to inwestycja, która procentuje w dorosłym życiu. Naszym zadaniem jest stworzenie ostrowieckiej młodzieży, jak najlepszych  warunków i możliwości do nauki i rozwoju jej potencjału.  To jest dla nas najważniejsze – mówił prezydent Jarosław Górczyński. – Uczestniczymy dzisiaj w bardzo przyjemnej uroczystości. Szkoła nr 1 jest wyjątkowa, ponieważ tutaj, aż 102 uczniów odbierze stypendia. W Ostrowcu Świętokrzyskim mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież, którzy w oparciu o pracę z dobrymi pedagogami osiągają sukcesy. Gmina inwestuje w uczniów, zwiększamy ilość godzin nauki języków obcych, finansujemy certyfikaty z języków obcych,  nasze szkoły czynne są w piątki po południu i w soboty do południa. W tym czasie organizowane są dodatkowe zajęcia. Od tego roku chcemy wyjść również z nową inicjatywą związaną z rozwojem uczniów w kierunku matematyki, logiki i analityki. Chcę podziękować pani dyrektor PSP nr 14 Katarzynie Goworek, która wyszła z inicjatywą tego pilotażowego programu. Będą też nowe programy w przedszkolach, uczące kreatywności i aktywności. Przypomnę, że nauczyciele, którzy osiągają sukcesy ze swoimi uczniami otrzymują dodatek motywacyjny w kwocie 1 tys. zł i tych pedagogów jest coraz więcej – dodał prezydent miasta.

Wyróżnieni uczniowie nie kryli dumy, podobnie jak ich rodzice i dziadkowie, którzy tłumnie przybyli na uroczystość.