Aktualności

Coraz więcej dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych odbyła się specjalna konferencja poświęcona nowym inwestycjom drogowym zaplanowanym na 2019 rok.

– W tym roku dość wcześnie rozpoczynamy sezon remontowo – inwestycyjny na drogach – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. -Największy tegoroczny projekt drogowy stanowi kontynuacja budowy ulicy Rzeczki. Jest to inwestycja warta około 7 milionów złotych. Chcemy również rozpocząć budowę ciągu ulic przy terenach inwestycyjnych, na obszarze bocznym od ulicy Bałtowskiej. Już wkrótce planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie budowy ulic: Miodowej, Nowe Piaski i Ogrodowej. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do aplikacji o fundusze zewnętrzne. Gdyby wszystkie te prace były realizowane to ich wartość wyniosłaby około 25 milionów złotych. Pierwszy przetarg, który odbędzie się niebawem będzie dotyczył ulicy Rzeczki. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prezesowi Mirosławowi Sławkowi, naczelnikowi Krzysztofowi Kowalskiemu oraz ich pracownikom, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu widoczna jest poprawa estetyki dróg. MPRD szczególnie należy pochwalić, ponieważ to przedsiębiorstwo zanotowało bardzo udany rok 2018, a był to kolejny dobry rok. Dlatego wspólnie z prezesem podjęliśmy decyzję o budowie na terenie bazy MPRD hali garażowo – magazynowej. Ta hala powstanie jeszcze w tym roku. Przypominam, że miasto przejęło 23 ulice powiatowe. Jest o to prawie 40 kilometrów dróg. Mamy świadomość, że musimy o te drogi zadbać i jesteśmy na to przygotowani.

Jak się okazuje 2018 rok był najlepszym rokiem w 25 – letniej historii Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Firma zarobiła 639 tysięcy złotych netto.

– Budowa hali na terenie naszej bazy wynika z potrzeby garażowania i remontowania sprzętu, którym dysponujemy – mówił prezes MPRD Mirosław Sławek. – Część ubiegłorocznego zysku przeznaczymy na budowę 360 metrowej hali. Inwestycja zostanie zakończona w tym roku. Koszt budowy hali to ponad 300 tysięcy złotych.