Aktualności

Matematyka królową nauk

W dniu 11 lutego 2019 r., uczniowie klas szóstych szkół podstawowych zmagali się z zadaniami matematycznymi podczas IX edycji Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego ,,Rachmistrz”. Eliminacje finałowe odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich.
Celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, motywowanie uczniów do osiągania sukcesów. W eliminacjach szkolnych,które odbyły się w dniu 4 grudnia 2018 r. wzięli udział wszyscy uczniowie klas szóstych ostrowieckich podstawówek. Do finału zakwalifikowało się 22 uczniów, którzy nie popełnili żadnego błędu w zadaniach rachunkowych.

Z PSP nr 1 zakwalifikował się do konkursu 1 uczeń, z PSP nr 3 –3 uczniów, z PSP nr 4 – 4 uczniów, z PSP nr 5 – 2 uczniów, z PSP nr 7 – 5 uczniów, z PSP nr 9 – 3uczniów, z PSP nr 14 –2 uczniów , z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Konarskiego – 1 uczeń i Katolickiego Zespołu Szkół – 1 uczeń. Finaliści w czasie 45 minut mieli rozwiązać 4 zadania o podwyższonym stopniu trudności. Kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace, organizatorka przedsięwzięcia, pani Danuta Stępień przeprowadziła wśród uczestników interaktywny quiz w aplikacji Kahoot. Uczniowie w czasie rzeczywistym za pomocą smartfonów odpowiadali na 20 pytań. Za prawidłowe odpowiedzi i szybkość ich udzielenia przyznawane mieli punkty. Po każdym pytaniu był wyświetlany wynik na ekranie.W tym matematycznym quizie najwięcej punktów zdobyli uczniowie z PSP nr 7. Po emocjonującej grze w Kahoocie nastąpiło wręczenie nagród.

Podczas uroczystości wręczania nagród i dyplomów obecny był  prezydent Jarosław Górczyński, wraz z dyrektor PSP nr 14 Katarzyna Goworek.  Prezydent pogratulował wszystkim uczestnikom etapu miejskiego, laureatom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież. Podkreślił znaczenie matematyki – królowej nauk. Zwrócił uwagę na ogromną przydatność rachowania w życiu codziennym.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody w postaci kalkulatorów naukowych, ufundowane przez ZNP,  z rąk prezydenta. Finaliści otrzymali dyplomy, a nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu podziękowania.

Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Laureatami IX Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego zostali: Dawid Poniewierski z PSP nr 3 – uczeń Pani Iwony Wszoły, Julia Dziewiecka z PSP nr 5– uczennica Pani Magdaleny Jasińskiej, Jan Choina z PSP nr 7- uczeń Pani Rozalii Machnickiej.