Aktualności

Jeden standard na ostrowieckich drogach. Gmina „zaopiekuje” się drogami powiatowymi

Już wkrótce mieszkańcy przestaną się żalić na zaśmiecone, czy niewykoszone drogi powiatowe przebiegające przez Ostrowiec Świętokrzyski. Niewykoszone pobocza, nieodśnieżone chodniki czy ścieżki rowerowe znajdujące się przy drogach powiatowych,  jak to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat przejdą do przeszłości. Na mocy podpisanego dzisiaj wstępnego porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Starostwem Powiatowym za stan dróg powiatowych znajdujących się na terenie Ostrowca od kwietnia tego roku odpowiedzialne będzie miasto. To będzie gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług i jednocześnie pozwoli wprowadzić oszczędności w starostwie, które głównie przez sytuację w szpitalu jest w tragicznej kondycji finansowej.

– Miasto przejmuje na swoje barki kolejne zadanie i odpowiedzialność, a starostwo pozbywa się pewnego obszaru działania ze swojego zakresu, ale na tym między innymi polega dobra współpraca – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Chcę bardzo serdecznie podziękować pani staroście Marzenie Dębniak i wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu za tę inicjatywę. Obdarzono nas ogromnym poparciem, zdobyliśmy olbrzymie zaufanie społeczne i to zobowiązuje nas do konkretnych działań dla dobra mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu. Chcemy zapewnić odpowiedni komfort mieszkańcom naszego miasta i regionu. Mieszkańców nie interesuje czy poruszają się drogą gminną czy powiatową. Drogi mają być zadbane, a na chodnikach ma być bezpiecznie. Miasto jest bardzo dobrze przygotowane do bieżącego utrzymania dróg. Na pewno przybędzie nam obowiązków, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonują dwie firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Zakład Usług Miejskich, które na pewno z nowym zadaniem sobie poradzą.  Miasto przejmuje pieczę nad 23 drogami powiatowymi. W ramach tego odpowiadać będzie za utrzymanie czyli sprzątanie, odśnieżanie, koszenie oraz remonty cząstkowe. Natomiast w przypadku inwestycji na tych ulicach ze środków zewnętrznych to starostwo będzie występować jako strona.  Budżet miasta jest przygotowany na przejęcie w zarządzanie dróg powiatowych. Jeżeli będzie możliwość pozyskania funduszy unijnych lub rządowych na poprawę infrastruktury drogowej tych ulic to miasto będzie partycypować w kosztach, ponieważ sytuacja finansowa starostwa na to nie pozwala. Chciałbym podkreślić, że przejmujemy od starostwa w zarządzanie ważne arterie komunikacyjne jak ulica Jana Samsonowicza, Ludwika Waryńskiego, Długą, Jana Pawła II, Żabia czy Polną.

Wstępne porozumienie zostało podpisane dzisiaj, ale miasto „zaopiekuje” się drogami powiatowymi od kwietnia, ponieważ do tego miesiąca obowiązują umowy zawarte wcześniej.

– Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu prezydentowi za to, że wyraził wolę przejęcia dróg powiatowych, ponieważ jest to duże zadanie, które znacznie odciąży powiat – mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Ta inicjatywa świadczy o współpracy gminy Ostrowiec z powiatem. Teraz samorządy współpracują, a nie konkurują. To z pewnością przełoży się na bardziej komfortowe życie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. My liczymy jakie oszczędności będzie miał powiat z racji podpisanej dzisiaj umowy. Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi gminami z terenu naszego powiatu w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania dróg powiatowych.

– Powiat będzie partycypował w kosztach utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Ostrowca – mówi wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński. –  W zawartym porozumieniu będzie określona pula środków przeznaczonych na ten cel. Na terenie Ostrowca znajduje się prawie 40 kilometrów dróg powiatowych. Te drogi nadal będą stanowić majątek powiatu.

Podczas dzisiejszej konferencji prezydent miasta Jarosław Górczyński poinformował także o przystąpieniu do budowy kolejnego etapu ulicy Rzeczki. W 2018 roku został  zamknięty odcinek od ogródków działkowych do skrzyżowania z ulicą Siennieńską. Kolejny odcinek przebiegać będzie od ulicy Siennieńskiej do ul. Jana Milewskiego, a w kolejnym roku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej i Samsonowicza.

– W tej części miasta rozwija się budownictwo jednorodzinne i mieszkańcy oczekują komfortowych dróg – stwierdził prezydent miasta.