Aktualności

Pierwsza decyzja gospodarcza Prezydenta Miasta. W Ostrowcu Świętokrzyskim podatki bez zmian

W dniu 14 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta. Posiedzenie Rady poświęcone było tematyce wielkości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych dla podmiotów gospodarczych, które będą obwiązywały w 2019 roku
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Nie wyobrażam sobie prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej miasta bez udziału przedsiębiorców, dlatego chciałbym skonsultować z Państwem wysokość nowych stawek podatkowych na 2019 rok w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiedział Prezydent Miasta podczas spotkania.

Zdaniem przedsiębiorców, szczególnie niepokojący jest wzrost cen za dostawy energii elektrycznej, kosztów paliwa czy cen surowców. Wszystko to rzutuje na dużą niestabilność w prowadzeniu działalności gospodarczej i ostatecznie wpływa na podnoszenie cen usług czy produktów oferowanych mieszkańcom naszego miasta.

– Dotychczasowa polityka podatkowa miasta jest pozytywnie oceniana przez środowisko biznesowe. Stabilność w prowadzeniu działalności gospodarczej jest niezwykle ważna, dlatego uwzględniając apel przedsiębiorców, podjąłem decyzję o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na obecnym poziomie – podsumował Prezydent Miasta.

W latach 2015 – 2018 samorząd miasta zamroził stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za ciepło, dostarczanie wody i odbiór ścieków. W 2017 roku radykalnie zostały obniżone stawki podatku od środków transportowych. W niektórych kategoriach stawki podatkowe zostały zredukowane od 40% do 70%. Najbardziej zyskali właściciele zespołów pojazdów ciężarowych wraz z naczepą. Jest to najliczniej reprezentowana kategoria zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przyjęta polityka podatkowa przełożyła się na wymierny efekt, ponieważ nastąpił wzrost rejestrowania pojazdów w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Propozycja o niepodnoszeniu aktualnych stawek podatków lokalnych zostanie przedstawiona radnym na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie ostatecznie zapadnie decyzja i ich wysokości.

Rada Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest organem doradczym i konsultacyjnym, który przede wszystkim ma zajmować się problemami gospodarczymi miasta oraz poszukiwać dla nich rozwiązań. Ma także inicjować nowe pomysły, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. W skład Rady wchodzą właściciele największych firm z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz reprezentanci kluczowych organizacji i stowarzyszeń skupiających lokalnych przedsiębiorców.