Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski skutecznie walczy z niską emisją!

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta zaprezentowano skalę działań realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i Miejską Energetykę Cieplną  mających na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji. Przedstawiono też przygotowanie spółki do zbliżającego się sezonu grzewczego.

Coraz więcej w miejskiej sieci

– Ostrowiec Świętokrzyski jest mocno zaangażowany w walkę z niską emisją, co najlepiej widać po ilości podłączeń domów do miejskiej sieci ciepłowniczej- akcentuje prezydent Jarosława Górczyński. Mamy już pierwsze tego efekty, bowiem do atmosfery trafiło mniej o ponad 4 tony pyłu, a także zmniejszyła się przez to emisja sadzy o ponad 1,5 tony, a także SO2.

Jak powiedział prezes MEC, Dariusz Wojtas w chwili obecnej prowadzona jest rozbudowa systemu ciepłowniczego w osiedlu Henryków, gdzie występuje przekroczenie stężenia emisji pyłu PM10. W roku bieżącym już wybudowano ponad 1300 m nowych sieci i podłączono 50 budynków. Od 2005 spółka realizuje konsekwentnie program przyłączeń do sieci cieplnej budynków jednorodzinnych. Na przestrzeni lat udało się podłączyć 1400 nowych obiektów, największa liczbę na obszarach, dla których występuje przekroczenie stężenia pyłu PM10. Na ten cel spółka wydała ponad 30 mln. złotych.

Miasto dofinansowuje inwestycje mające na celu podłączenia domów do miejskiej sieci energetycznej. Przy likwidacji starego pieca przy jednoczesnym podłączeniu do sieci miejskiej mieszkańcy mogą liczyć na 4 tys. zł dofinansowania.

– Mieszkańcy, którzy chcą zmienić swoje źródło ciepła na bardziej ekologiczne mogą liczyć na dotację- mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Krzysztof Kowalski. – Na ten cel mamy przeznaczone 230 tysięcy złotych. Do 15 października można składać wnioski. Środki zapewnimy na ten cel także w przyszłym roku. Oprócz akcji wymiany źródeł ciepła prowadzimy także akcje edukacyjne.

Na tę chwile Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma już ponad 60 wniosków o dofinansowanie takich inwestycji. Z roku na rok domów przyłączonych do sieci jest coraz więcej.

Ciepła woda z MEC= bezpieczeństwo

Doskonale został przyjęty również program „Ciepła woda z miejskiej sieci” wprowadzony w życie w roku 2016. Zgodnie z jego założeniami MEC własnym kosztem rozbudowuje węzeł cieplny o człon przygotowujący ciepłą wodę, a ponad to oferuje mieszkańcom pomoc finansową w kosztach budowy instalacji wewnętrznej w wysokości 500 zł, brutto dla każdego mieszkania. Warunkiem jest, aby co najmniej 50% lokali mieszkaniowych podłączyło się do instalacji centralnej ciepłej wody.

– Ten program też świetnie się przyjął, bo skorzystało z niego 17 budynków wielorodzinnych w trzy lata, co daje 661 mieszkań. Tam już nie występuje problem związany z zagrożeniem zatrucia czadem- akcentuje prezydent Jarosław Górczyński. MEC ma już pełen portfel zamówień w ramach tego programu na nowy rok.

Zima może przyjść

– Spółka na dzień 15 września jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego- mówił prezes MEC, Dariusz Wojtas. Zgromadzony mamy już zapas opału w ilości około 40 tys. ton i jeszcze trwają dostawy. Ciepłownia nasza zakończyła też wszelkie remonty kotłów i urządzeń towarzyszących.