Aktualności

W podziękowaniu za lata pracy

Nowy tydzień Prezydent Miasta Jarosław Górczyński rozpoczął od miłej uroczystości. Miał okazję osobiście złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, odchodzącemu na emeryturę panu Henrykowi Kaczmarskiemu, który do tej pory był pracownikiem o najdłuższym stażu pracy w Targowiskach Miejskich.

– Pragnę podziękować Panu za czas, za trud i codzienną sumienność. Pana sukcesem jest praca, będąca elementem tworzącym pozytywny wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję za profesjonalizm i odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków. Minione 27 lat, które przepracował Pan na miejskim targowisku, to czas, w którym sumiennie wypełniał Pan powierzone zadania. Przez lata pracy dał się Pan poznać jako dobry pracownik. Jako członek załogi o najdłuższym stażu wykazywał się Pan wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim życzliwością wobec klientów odwiedzających nasz bazar – zwrócił się do Pana Henryka Prezydent Miasta Jarosław Górczyński.

Prezydent wręczył Panu Henrykowi okolicznościowy upominek  oraz złożył serdeczne życzenia.

– Przejście na emeryturę to nie koniec aktywności zawodowej, to dopiero początek kolejnych wyzwań. To czas, który daje nowe możliwości. Zachęcam do działania, rozwijania swoich umiejętności oraz do korzystania z bogatej oferty kulturalno – sportowej jaką dysponujemy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć życzenia pogody ducha i radości płynącej

z nadchodzących chwil – dodał Prezydent Górczyński.

W ciągu minionych dwóch tygodni na zasłużoną emeryturę odeszły również trzy Panie. Swoją karierę z ostrowieckim samorządem zakończyły Pani Grażyna Okupińska- zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz Jadwiga Szewczyk – inspektor w  Wydziale Infrastruktury Komunalnej, a także pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Ewa Witek. W imieniu Prezydenta Miasta podziękowania za przepracowane lata złożyła Wiceprezydent Miasta Marzena Dębniak.