Aktualności

Kolejne miliony dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Najnowszym akceleratorem rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego będą zadania inwestycyjne w ramach jednego z największych projektów rewitalizacyjnych do którego realizacji przystępuje nasze miasto.

W piątek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, w obecności Skarbnik Miasta Elżbiety Pichór oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, a także przedstawicieli dwóch ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych podpisali umowę na unijne dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu zostanie przeznaczone ponad 34 mln złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Część to środki gminy i środki prywatne pochodzące z budżetu spółdzielni mieszkaniowych.

Przygotowany projekt p.t. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do października 2021 roku. Zakres inwestycji obejmie 11,5 hektara powierzchni Ostrowca Świętokrzyskiego.

– To historyczna chwila dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bo kwota przedsięwzięcia jest jedną z największych, jaką realizowaliśmy w ramach inwestycji na terenie naszego miasta – uważa Prezydent Jarosław Górczyński. – Śmiało możemy stwierdzić, że nasze miasto jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Miasto zmieniamy dla naszych mieszkańców, tak, by nam wszystkim żyło się godnie. Cieszę się, że przygotowany przez nas wspólnie ze spółdzielniami projekt został tak dobrze przyjęty, a miasto zyska nowe oblicze. Dzięki pozyskanym środkom odpowiemy na kilka istotnych potrzeb zgłaszanych przez ostrowczan. Jesteśmy zwolennikami twardych infrastrukturalnych inwestycji, tych które będą służyły przez lata, tak jak na przykład drogi, które są dla miasta swoistym krwioobiegiem. Wyrazy uznania i podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miasta, którzy wzorowo przygotowali wniosek oraz zabezpieczyli środki finansowe – dodał.

Prezydent uważa, że projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej naszego miasta. Mowa tu o wielu możliwościach aktywizacji społecznej mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa publicznego, czy ograniczania zjawisk patologicznych i wykluczenia społecznego. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na terenie miasta. Istotnym elementem projektu jest również dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wzrost atrakcyjności miasta i jego wizerunku.