Aktualności

Dotacja z gminy na realizację ważnych projektów

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozstrzygnęła konkursy i przekazała 127 tys. zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

– „Cieszę się, że możemy wykorzystać potencjał ludzki, który tkwi w ostrowieckich organizacjach pozarządowych do realizacji zadań adresowanych do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – mówił prezydent Jarosław Górczyński. –  Gotówka przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań to jedna z najbardziej trafnych inwestycji. Każdorazowo zostaje ona celowo i prawidłowo wydatkowana i dokładnie rozliczona, a co najważniejsze z korzyściom dla mieszkańców naszego miasta” – dodaje prezydent.

Jak poinformował Prezydent Miasta Jarosław Górczyński w roku 2018 z budżetu gminy przekazane zostanie 37.000 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które realizowane będą przez Stowarzyszenie Kulturotwórczego Nie Z Tej Bajki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Mieczysława Radwana oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych. Zadania zrealizowane zostaną poprzez inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach, których m.in. wydane zostaną publikacje książkowe, a także zorganizowany „Festiwal Twórczości Senioralnej”.

Kwota w wysokości 70.000 zł przeznaczona zostanie natomiast na ochronę i promocję zdrowia w ramach, której zrealizowane zostaną projekty profilaktyczne. Zadania prowadzone będą przez sześć ostrowieckich stowarzyszeń: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim; Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON”;  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza;  Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”; Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe PZN w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ramach tych działań prowadzona będzie w szczególności kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie profilaktyki nowotworowej, która przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat, metod przeciwdziałania chorobom nowotworowym oraz zapobiegania występowaniu powikłań chorób nowotworowych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo ważnymi elementami w ramach realizowanych działań będą bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów, a także prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dwadzieścia tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Punkt poradnictwa specjalistycznego wsparciem dla osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, prawnym, społecznym w tym przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób mających trudności życiowe oraz problem w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec członków rodziny.

Prezydent podziękował organizacjom pozarządowym, które czynnie angażują się w realizację zadań na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.