Aktualności

Zebrania sprawozdawcze w Radach Osiedli

Zgodnie ze Statutem Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przed upływem pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego Zarządy Osiedli zobowiązane są złożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo – finansowego oraz ze swojej działalności. W związku z tymi postanowieniami od sześciu tygodni mieszkańcy naszego miasta spotykali się na zebraniach, w których udział brali Zarządy Rad i mieszkańcy poszczególnych osiedli, władze miasta, dyrektorzy miejskich instytucji, Radni Rady Miasta i Powiatu.

Zarządy, dwudziestu ostrowieckich, Rad Osiedli złożyły sprawozdania, informując mieszkańców o przeprowadzonych, w ubiegłym roku kalendarzowym działaniach.

Przewodniczący Rad Osiedlowych informowali zebranych o zrealizowanych zadaniach osiedla wynikających ze statutu, a w szczególności o inwestycjach komunalnych, kontaktach z mieszkańcami, podjętych inicjatywach, ochronie środowiska, bezpieczeństwie publicznym, pomocy społecznej i wydarzeniach kulturalnych.

Podczas zebrań mieszkańcy mogli składać wnioski oraz rozmawiać o osiedlowych potrzebach, najczęściej zwracali się oni do władz miasta i powiatu z prośbą o remonty ulic, chodników, oświetlenia placów i skwerów osiedlowych.

W ostatnim tygodniu osiedlowych zebrań, Prezydent Miasta Jarosław Górczyński spotkał się z osobami zamieszkałymi na osiedlach: Kolonia Robotnicza, Ludwików, Koszary i Słoneczne przekazując im wiele dobrych informacji. Mieszkańcy Kolonii Robotnicza dowiedzieli się m.in. o planach gminy związanych z budową osiedlowej świetlicy, dzięki której zyskają miejsce do zebrań i spotkań. Kolejne, nowe miejsce z przeznaczeniem dla Rad Osiedlowych powstanie niebawem przy nowo powstającym Ostrowieckim Browarze Kultury, gdzie będą mogły odbywać się spotkania z mieszkańcami Osiedla Słoneczne.