Aktualności

Obrady Związku Miast Polskich

W dniach 1-2 marca br. Prezydent Jarosław Górczyński wspólnie z delegatami z ponad 160 miast członkowskich ZMP uczestniczył w obradach XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

W trakcie dwudniowych obrad, oprócz dorocznych czynności statutowych, takich jak: przyjęcie sprawozdania z działalności Związku w 2017, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia bilansu Związku za rok 2017, a także programu działań i budżetu na rok 2018, przedstawiciele miast należących do ZMP przegłosowali dwie zmiany w Statucie Związku.

Pierwsza ze zmian, o których mowa, dotyczyła długości kadencji organów Jednostek Samorządu Terytorialnego z czteroletniej na pięcioletnią, druga zaś dotyczyła zasad parytetu w wyborach organów Związku.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP rozmawiano w szczególności na temat wyzwań, jakie stoją przed miastami w związku ze zmianami w przepisach wyborczych oraz nowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wśród tematów wskazanych przez delegatów z miast członkowskich, którymi powinien zająć się Związek w tym roku, były kwestie związane z: walką z niską emisją, dochodami JST, drogami lokalnymi oraz płacami burmistrzów i prezydentów w następnej kadencji.

W związku z obchodami 100-lecia ZMP Zgromadzeniu towarzyszyła wystawa „100 lat Związku Miast Polskich”.