Aktualności

Roczna narada i podsumowania w Straży Pożarnej

28 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się roczna narada podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2017 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak. W naradzie uczestniczyli Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, dyrektor biura senatorskiego senatora Jarosława Rusieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego i lokalne media. Na spotkaniu omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zwrócić należy uwagę iż, podczas narady komendant powiatowy zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwracając również uwagę na ogromną rolę władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Słów uznania pod adresem ostrowieckich strażaków nie szczędził również prezydent Jarosław Górczyński

Chciałbym w imieniu mieszkańców naszego miasta podziękować za Państwa służbę. Słusznie strażacy wciąż cieszą się bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Bardzo często narażacie swoje życie niosąc pomoc innym, jednak życzę Wam aby takich niebezpiecznych akcji było jak najmniej. Świadomość że Ostrowiec Świętokrzyski zabezpieczony jest przez tak dobrych fachowców pozwala spać spokojnie – podkreślił prezydent. Jednocześnie cieszę się, że wraz z całą Radą Miasta mogliśmy wesprzeć jednostkę w zakupie profesjonalnego quada, który dzięki swojej specyfikacji technicznej, będzie mógł dotrzeć tam gdzie nie dojedzie samochód, lub wóz strażacki. Zapewniam, że to nie koniec dobrej współpracy, stąd i moja obecność na tym spotkaniu.

http://ostrowiec-swietokrzyski.straz.kielce.pl/