Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski Liderem Edukacji

W sobotę w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Prezydent Jarosław Górczyński odebrał nagrodę dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w postaci certyfikatu “Samorządowy Lider Edukacji”.

Nagroda wręczona została przez  Prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Panią Grażynę Kaczmarczyk oraz Profesora Dariusza Rofta – Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej “Samorządowy Lider Edukacji”.

Podczas uroczystej gali padło wiele słów uznania pod adresem nagrodzonych i wyróżnionych samorządów. Mówiono, że sukcesy można osiągać również w lokalnym zarządzaniu podkreślając jednocześnie, że jest to możliwe dzięki ludziom, którzy wykraczają poza schematy, działają nieszablonowo i innowacyjnie. Wskazywano laureatów jako lokalnych menedżerów myślących i działających inaczej niż inni, uznających edukację, wiedzę i kapitał intelektualny za dobro kreatywne.

Komisja z dużym uznaniem odniosła się do działań Prezydenta Jarosława Górczyńskiego w obszarze zarządzania oświatą, który, jak zauważono, stara się w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, w porozumieniu z Radą Miasta, podmiotowo traktować potrzeby interesariuszy edukacyjnych. Jako przykład wskazano kilka działań, m.in.:

– certyfikowane bezpłatne egzaminy językowe, w których rokrocznie udział bierze ostrowiecka młodzież,

– zmotywowanie kadry nauczycielskiej wdrażając system podwyższonych dodatków motywacyjnych dla wyróżniających się nauczycieli oraz  dla nauczycieli ze szczególnym dorobkiem zawodowym,

– finansowanie ze środków gminy naukę pływania uczniom klas 1-3 szkół podstawowych,

– doceniając wysiłki uczniów przyznawanie im stypendiów naukowych i sportowych promując jednocześnie ich sukcesy w ramach plebiscytu „Uczeń Roku”.

Nie pominięto również kluczowego obszaru w dobrze realizowanej polityce oświatowej jakim jest zapewnienie stałego podnoszenia jakości bazy infrastrukturalnej i sprzętowej, a także ilości środków pozyskanych  z funduszy unijnych z przeznaczeniem  na realizację projektów w obszarze edukacji.

Jednogłośnie uznano, że działania te bezpośrednio przekładają się na sukcesy uczniów, a także szkół i placówek oświatowych.

-Udowodnili Państwo, że cele oświatowe, nawet te najbardziej trudne można skutecznie i efektywnie realizować, robić to z pasją, rozmysłem i rozmachem wbrew przeciwnościom budżetowym czy organizacyjnym – mówiła Grażyna Kaczmarczyk – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –   Realizacja zadań oświatowych wymaga nie tylko ustalenia priorytetów ale także działań profesjonalnych, podejścia innowacyjnego, kreatywnego, zaangażowania sił i środków adekwatnych do potrzeb wynikających z trendów rozwoju cywilizacyjnego. Jestem pod wrażeniem oryginalności wdrażania rozwiązań, które z powodzeniem mogą stać się drogowskazem w prowadzeniu działań oświatowych dla najlepszych samorządów w Europie i na świecie – dodała Pani Prezes.

Ostrowiec Świętokrzyski to jedna z dwóch gmin z województwa świętokrzyskiego oraz jedna z dwóch w kraju w kategorii gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców, która została nagrodzona podczas uroczystej Gali  Finałowej Programu “Samorządowy Lider Edukacji”.