Aktualności

Nowoczesne centra zabaw i rozrywki

W dniu dzisiejszym oddano do użytku mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dwa nowe place zabaw i rekreacji zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 w ramach projektu „Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki”.  Jeden z nich zlokalizowany jest na terenie PSP nr 3 przy ul. Niskiej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w wieku 10+, drugi zaś, dostosowany dla dzieci do lat 5 oraz starszych, przy ulicy Kopernika na  tzw. „Ogrodzie Jordanowskim”. Dzięki zrealizowanego projektu wymieniono stare zużyte urządzenia zabawowe i zamontowano w ich miejsce nowe, estetyczne, przeznaczane dla różnych grup wiekowych i przede wszystkim bezpiecznych urządzeń zabawowych. Wartość prac to 150 tysięcy złotych.

Realizacja tego zadania stwarza dzieciom i młodzieży miejsca do aktywnego wypoczynku, wspólnej zabawy i integracji.

Jak zapowiada Prezydenta Miasta Jarosław Górczyński idea Budżetu Obywatelskiego będzie kontynuowana również w przyszłym roku, jednak z nieco zmienionymi zasadami.

– Budżet Obywatelski jest dla mnie priorytetowym zadaniem, ponieważ cieszy się dużym odzewem ze strony mieszkańców – mówi Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.- W tym roku w konsultacjach wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób. Dla mnie jako prezydenta jest to niezwykle ważne, ponieważ pokazuje, to czego mieszkańcy oczekują. W przyszłym roku w Budżecie Obywatelskim będą pewne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy wzrostu środków finansowych na realizowane zadania, w kategorii inwestycje i remonty wzrosną one do 200 tyś. zł, zaś na zadania pozostałe zapewniona zostanie kwota 75 tysięcy zł. Dużą zmianą będzie również to, że w roku 2018 odbędą się dwie edycje BO oraz zwiększona zostanie ilości punktów do głosowania – dodaje prezydent.