Aktualności

Ekologiczny Ostrowiec

W dniu 14 grudnia w sali kinowej Kina Etiuda odbyło się podsumowanie konkursów zrealizowanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie edukacji ekologicznej. W 2017 r. były to trzy kampanie:

  • „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2017.
  • „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIV.
  • „Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zadania zostały dofinansowane ze środków budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem prowadzonych konkursów jest aktywizacja społeczności lokalnej w działaniu na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami w naszym mieście, upowszechnienie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.                    

Konkursy przyczyniły się w szczególności do edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony  środowiska w ich otoczeniu, a także pełnią rolę edukacyjną kształcąc i wychowując w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania dzieci, nauczycieli, rodziców w działania teoretyczne i praktyczne związane z gospodarką odpadami i ochrona środowiska.

W akcjach i działaniach edukacyjnych w ramach konkursów wzięło udział ponad cztery tysiące uczniów i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i zebrano 23 200 kg makulatury.

Zwycięscy prowadzonych konkursów odebrali z rąk Prezydenta Jarosława Górczyńskiego cenne nagrody w postaci: smartfonów, tabletów, telewizorów, wież WiFi, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, upominków książkowych.

Zwycięscy Kampanii EKO OSTROWIEC wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych. Część osób odwiedziło ogród zoologiczny w Łodzi oraz wzięli udział w seansie w planetarium EC1. Pozostałe klasy, pojechały na wycieczkę do Centrum Leonarda Da Vinci oraz parku etnograficznego w Tokarni.

———————————

Zadanie „EKO Ostrowiec” – całkowity koszt 77 250,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 41 360,00 zł.

Zadanie „Czyste powietrze” – całkowity koszt 26 150,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 13 868,00 zł

———————————