Aktualności

Święto nauczycieli

W Hotelu Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele z ostrowieckich szkół i przedszkoli otrzymali odznaczenia, wyróżnienia oraz nagrody prezydenta za swoją ciężką pracę.

Za szczególne  osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej  i wychowawczej
NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO otrzymali:

Mariusz Szczerbiński –dyr. PSP 3 ,Katarzyna Goworek – dyr. PSP 14, Wojciech Serwin – dyr. ZSiPP 3, Renata Olszańska – dyr. PG nr 1, Katarzyna Zając – nauczyciel PSP 1, Dorota Lach – nauczyciel PSP 3, Iwona Waśniewska Grunt – nauczyciel PSP 4, Edyta Wykrota – nauczyciel PSP 4, Urszula Pastuszka – nauczyciel PSP 7, Maria Grabna – nauczyciel PSP 9, Dorota Karek – nauczyciel PSP 10, Adam Nowak – nauczyciel PSP 14, Mirosława Zaremba – nauczyciel ZSiPP 3, Justyna Walczak – nauczyciel ZSiPP 3, Małgorzata Lis – nauczyciel PG 1, Andrzej Zając – nauczyciel PG 3, Anna Świerczyńska – nauczyciel PG 5, Aneta Klusek – nauczyciel PP 11, Barbara Grotek – nauczyciel PP 12, Lidia Mozal – nauczyciel PP 16, Bożena Czemierys – nauczyciel PP 19.

Za szczególne  osiągnięcia w pracy dydaktycznej wyróżnieni specjalnym dodatkiem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zostali:

Mariola Skwirowska – nauczyciel PSP 1, Anna Pronobis – PSP 3, Agnieszka Andryka – PSP 4, Bożena Dąbrowska – PSP 7, Małgorzata Olech – PG 3, Jolanta Pańczyk – PSP 9, Mirosława Kaczmarczyk – PSP 10, Ewa Stasiak- Korpak –PG 1, Joanna Zagozdon – ZsiPP 3, Danuta Stępień – PSP 14, Ewa Zakowana – CKU.

– Dzień pracowników oświaty to dzień szczególny – mówił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Mamy w Ostrowcu nauczycieli wybitnych, a nasza oświata ma się bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję za to pani wiceprezydent i pani przewodniczącej rady miasta. Dziękuję także wszystkim radnym miejskim. Uchwały dotyczące oświaty podejmowane są jednogłośnie. To z korzyścią przekłada się na ostrowiecką oświatę. Dbamy o nauczycieli i uczniów, bo to dzisiejsi uczniowie w przyszłości będą decydować o tym jak będzie wyglądać nasze miasto. Mamy świetną bazę dydaktyczną. Naszymi uczniami możemy się chwalić, ponieważ odnoszą sukcesy. Im lepiej przygotujemy uczniów dzisiaj tym lepsze, ładniejsze, bogatsze będzie nasze miasto w niedalekiej przyszłości. Dla nauczycieli są dodatki motywacyjne, dla uczniów stypendia. Uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów na certyfikaty językowe. Szkoły są czynne w piątki po południu i w soboty do południa. Uczniowie mogą korzystać z sal gimnastycznych i rozwijać swoje zainteresowania.

– Nauczyciel to trudny i bardzo odpowiedzialny zawód – mówi wiceprezydent Marzena Dębniak. – W naszych ostrowieckich szkołach jest bezpiecznie i to dzięki Państwu.

 

Odznaczeni i wyróżnieni nauczyciele:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty srebrnym krzyżem zasługi odznaczeni zostali:

Alina Bek – nauczyciel PG 3, Krystyna Dziewięcka – nauczyciel PSP 9, Piotr Kiljański – nauczyciel PG 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty brązowym krzyżem zasługi odznaczona została:

Beata Kiljańska – nauczyciel PG 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   1 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni  zostali:

Anna Agatowska – dyrektor PSP nr 4, Jadwiga Chamera – nauczyciel PSP nr 10

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2015 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczona  została:

Jadwiga Brociek – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  22 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni  zostali:

Jolanta Karolewska – nauczyciel PG nr 3 Renata Krycia – nauczyciel PSP 10 Wojciech Lis – nauczyciel PSP 7 Ewa Stasiak-Korpak – nauczyciel PG 1, Beata Stojek – nauczyciel PG 3, Małgorzata Szymańska – nauczyciel PSP 7, Danuta Wasik – pedagog w PG 1, Edyta Wójcicka – nauczyciel PG 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  22 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczona  została:

Ilona Łagoda – nauczyciel PG 3

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania POSTANOWIENIEM  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ Medal  „KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ” otrzymali:

Marzena Czekaj – nauczyciel Gimnazjum  1, Jadwiga Dadia – dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 1, Anna Długosz – nauczyciel Gimnazjum 3, Waldemar Domagała – wicedyrektor Gimnazjum nr 3, Eliza Duniec – nauczyciel SP 4, Anna Gawron – nauczyciel ZSiPP3, Beata Kołodziej – nauczyciel SP3, Iwona Kościołek – nauczyciel SP3, Roman Kowalski – dyrektor Gimnazjum nr 5, Anna Kunat – dyrektor SP 9, Marta Maciąg –  nauczyciel SP3, Beata Okręt – nauczyciel Gim. 1, Beata Pasierbska – nauczyciel Przedszkola 16, Renata Pypeć – nauczyciel SP 4, Jolanta Religa – nauczyciel SP 3, Agnieszka Sołtys – nauczyciel SP 3, Nina Wydrzycka – nauczyciel Przedszkola 16, Lucyna Zybała – nauczyciel SP 1, Agnieszka Przytuła- nauczyciel Gimn.  nr 1, Agnieszka Zwolińska – nauczyciel SP 9, Eliza Różycka – nauczyciel SP 14, Beata Buduła – nauczyciel SP 14, Donata Majewska – księgowy SP 14, Bożena Glanda – nauczyciel SP 3.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku nagrodę otrzymała:

Pani Aneta Stachurska – dyrektor PP nr 19 .

Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 roku nagrody otrzymali:

Alina Bek – nauczyciel PG nr 3, Beata Gajewska – nauczyciel SP 1, Joanna Grudzień – nauczyciel SP 7, Karina Kateusz-Dominik – nauczyciel PG 1, Anna Kępczyńska – nauczyciel PG 3, Anna Kuligowska – dyrektor PP 7, Anna Lewińska – nauczyciel SP 1, Jolanta Pańczyk – nauczyciel SP 9.