Aktualności

Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw i gospodarek wymaga permanentnej wymiany myśli badawczej i technicznej, dostępu do nowoczesnych technologii i zaplecza technicznego, co może zapewnić współpraca sfery biznesu z jednostkami naukowymi.

Mając to na uwadze Prezydent Jarosław Górczyński zaprosił do Ostrowca Świętokrzyskiego przedstawicieli nauki oraz ostrowieckiego biznesu do udziału w I Ostrowieckiej Konferencji Nauki i Biznesu pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim z wykorzystaniem prac B+R i komercjalizacji wiedzy”. Główny cel konferencji to tworzenie lepszych relacji, a w szczególności wykorzystanie istniejącego potencjału innowacyjnego, badawczo-rozwojowego oraz biznesowego w regionie świętokrzyskim w celu stymulowania rozwoju infrastruktury transferu technologii ze sfery badawczej do sfery przedsiębiorstw.

– To nasze kolejne działania mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zależy mi na tym, aby w naszym mieście pojawiały się nowe przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie jeśli mówimy o tych na najwyższym poziomie, czyli z wykorzystaniem potencjału sektora B+R (badania i rozwój). Głównym tematem dzisiejszej konferencji jest, jak zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność ostrowieckich firm. Dążę do tego, aby w Ostrowcu Świętokrzyskim powstawały trwałe i lepsze miejsca pracy, a ostrowiecki przemysł tworzył jak najwięcej innowacyjnych produktów sprzedawanych na rynku krajowym i międzynarodowym – wyjaśnił Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – To jeden z punktów naszego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Stabilna polityka finansowa, szereg ulg podatkowych i już po raz trzeci zamrożone stawki od podatku od nieruchomości oraz obniżony podatek od środków transportowych to nasz kolejny atut. Taka polityka pozwala obecnym i przyszłym przedsiębiorcom spokojnie planować rozwój swoich firm. Zależy mi, aby nasi przedsiębiorcy mieli stabilne warunki do rozwoju i aby taki komunikat szedł w świat i był zachętą do lokalizowania u nas swoich biznesów. Na takich spotkaniach jak dzisiejsze wymiana poglądów i doświadczeń między dyrektorami, menadżerami skutkuje zawiązaniem nowych pomysłów i przekłada to się na nowe kontrakty. Przyszłość i kondycja przedsiębiorstw zależy od jakości współpracy z nauką – uważa Prezydent Miasta.

W trakcie konferencji zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy, którego sygnatariuszem w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski był Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Sektor nauki reprezentowali prof. dr hab. inżynier Piotr Doerffer z Instytutu Maszyn Przepływowych oraz prof. Jan Holnicki – Szulc z Instytutu Podstawowych Problemów Technik Polskiej Akademii Nauk, a sektor przedsiębiorczości reprezentował Prezes Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej Przemysław Plaskota.

– Zamierzamy włączyć się w proces szukania nowych i nowatorskich rozwiązań dla istniejących w mieście firm. Właśnie temu służyć ma podpisane dzisiaj porozumienie – wyjaśnił Prezydent Górczyński.