Aktualności

Dobre informacje dla przedsiębiorców

Na piątkowej konferencji prasowej Prezydent Miasta Jarosław Górczyński podzielił się dobrymi dla ostrowczan i ostrowieckich przedsiębiorców informacjami. Konferencja poświęcona była  tematyce wielkości stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, które będą  obwiązywały w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 roku. Prezydent poinformował, że po przedstawi radnym propozycję uchwały o niepodnoszeniu stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Na konferencji obecne były Skarbnik Miasta Elżbieta Pichór, która wyraziła poparcie dla prowadzonej polityki finansowej gminy oraz Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek.

– Po głębokiej analizie budżetu miasta, który jest krojony na miarę naszych potrzeb i możliwości, a także po konsultacjach zarówno, z prowadzącą od lat wzorowo finanse Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  Panią Skarbnik Elżbietą Pichór oraz wspierającą nasze działania Przewodniczącą Rady Miasta Ireną Rendudą – Dudek, a także z przedstawicielami ostrowieckich przedsiębiorców podjąłem już po raz trzeci decyzję o nie podnoszeniu stawek od podatku od nieruchomości.  Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty ,,za” i ,,przeciw” oraz niepewność jaką niesie nam przyszłość, uważam że stabilność w prowadzeniu działalności gospodarczej jest najważniejsza. Naszym celem jest prowadzenie przyjaznej polityki podatkowej gminy w sposób długofalowy, z korzystnym skutkiem dla rozwoju gospodarczego miasta. Dlatego podjąłem decyzję o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości na obecnym poziomie. Taką propozycję przedstawię radnym na sesji Rady Miasta Ostrowca świętokrzyskiego – poinformował Prezydent Miasta.

Stabilna sytuacja finansowa gminy to również bezpieczeństwo mieszkańców. Obecna sytuacja i rozważne gospodarowanie finansami gminy Ostrowiec Świętokrzyski stawia nasze miasto w czołówce polskich gmin. Podstawowymi zagadnieniami dla racjonalnego zarządzania finansami lokalnymi są: wydatki i ich struktura, priorytety projektów rozwojowych, pozyskiwanie środków służących realizacji zadań i przedsięwzięć oraz rozstrzyganie o ich kolejności w czasie.

Prezydent podkreślił ważną rzecz w kontekście bezpieczeństwa finansowego gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

– Nasze miasto nie żyje na kredyt. Nie zaciągamy kredytów konsumpcyjnych.  Stąd między innymi wynika bezpieczeństwo finansowe gminy. Z tego miejsca dziękuję Pani skarbnik Elżbiecie Pichór, która od lat mocną ręką prowadzi nasze finanse. Dziękuję również radnym miejskim za rozwagę. Słowa uznania należą się również Panu Dariuszowi Wierzbińskiemu, który jako przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców  w ubiegłym roku wyszedł z propozycją obniżenia stawek od środków transportowych, co spotkało się z dużym odzewem przedsiębiorców. Zwiększyła się liczba firm, które zarejestrowały swoje pojazdy w Ostrowcu Świętokrzyskim, a co za tym idzie podatek od tych pojazdów płacony jest w naszym mieście – dodał Prezydent Miasta.

Obecna na konferencji Skarbnik Elżbieta Pichór przypomniała o różnych realizowanych formach pomocy dla ostrowieckich przedsiębiorców.

– Przypomnę tylko, że w celu wspierania przedsiębiorców produkcyjnych, realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy realizowany jest od 2015 roku  specjalny program pomocowy zakładający zwolnienia z podatku od nieruchomości – wyjaśniła Skarbnik Elżbieta Pichor.