Aktualności

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe z unijnym dofinansowaniem

Prezydent Jarosław Górczyński wraz z Zastępcą Wójta Bodzechowa Romanem Kaczmarskim,  Markiem Szczepanikiem – Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Anną Koziełło – Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego, Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  i Gminy Bodzechów.

– Dzisiejsze porozumienie ma wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Nasi mieszkańcy mają z pewnością w pamięci kataklizmy powodziowe, które dotknęły nas w 1996, 2001, 2006 i 2007 roku. Mieliśmy wtedy duże problemy z rzekami przepływającymi przez Ostrowiec Świętokrzyski, czy dopływającymi do Kamiennej. Jestem zwolennikiem opinii, że lepiej przeciwdziałać, niż usuwać skutki. Dlatego postanowiliśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Wspólnie z gminą Bodzechów oraz Urzędem Marszałkowskim zawarliśmy porozumienie dotyczące przygotowania koncepcji budowlanej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły  – poinformował Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Moim głównym celem, jako prezydenta miasta, jest zabezpieczenie mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami.

W ramach zawartego porozumienia  powstaną cztery suche poldery zalewowe. Dwa na rzece Modle oraz na dopływach od Mychowa i Szwarszowic. Przyczynią się one do zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i Gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową. Ponadto zostaną rozbudowane wały przeciwpowodziowe w ujściowym odcinku Modły do rzeki Kamiennej.

Koszt zadania to ponad osiemnaście milionów złotych, aż piętnaście milionów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja Pozwoli zabezpieczyć przed powodzią Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa.

Oba samorządy przekazały na ten cel po 174 537,00 zł. Prace przy budowie polderu i suchych zbiorników będą realizowane w latach 2018 – 2019 i musi być zakończone i rozliczone do 2020 roku.