Aktualności

Miasto wspiera przedsiębiorczość i inwestycje

Większość miast opracowuje swoje unikalne sposoby wsparcia dla przedsiębiorców. Celem jest stworzenie warunków do stabilnego rozwoju firm, które skutkować mają tworzeniem nowych miejsc pracy, lub też umożliwieniem zatrudnionym,  pracy w dobrych warunkach  z możliwością rozwoju i awansu.

Nie inaczej jest w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie prezydent Jarosław Górczyński, od początku swojej kadencji wdraża programy i projekty mające uzyskać ten efekt. Zaskakującą nowością, jak na standardy naszego miasta, była odważna decyzja aby zaprzestać podnoszenia podatków od nieruchomości. Przez ponad 20 lat, pod rządami kolejnych włodarzy, podatek ten był corocznie podnoszony. Tymczasem przekłada się on na koszty prowadzenia działalności, proporcjonalnie do rozmiaru prowadzonego biznesu. Decyzja o zamrożeniu tych stawek, skonsultowana z Radą Inicjatyw Gospodarczych funkcjonującą przy osobie prezydenta, nie spowodowała pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiła rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw.

Miasto przygotowało również dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza. Program zwolnień od podatków jest uzależniony od najważniejszego czynnika, czyli ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Skupowanie terenów inwestycyjnych i ich przygotowanie, ma docelowo stworzyć najlepszą bazę pod inwestycje w regionie. Wszystko wskazuje, że tak będzie, ponieważ, tereny znajdują się w uprzemysłowionej okolicy, w pobliżu Celsy Huty Ostrowiec. Dodatkowo duża ich część, w pobliżu ulicy Bałtowskiej została niedawno, dzięki staraniom prezydenta, włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Choć do pełni szczęścia potrzeba jeszcze wykonać niezbędne prace polegające na dostarczeniu do tego terenu energii elektrycznej, gazu i zbudowania wewnętrznych dróg, to jednak fakt, że dokumentacja jest już niemal kompletna, a częściowo rozpisane lub zakończone są już procedury przetargowe, dają pewność, że tereny te staną się wkrótce gorącym kąskiem dla inwestorów. Nieoficjalnie wiadomo, że częścią działek są już zainteresowane konkretne osoby, jednak tajemnice handlowe nie pozwalają ujawnić ich personaliów. Jest to spowodowane ostrożnością inwestorów w kontekście potencjalnej konkurencji. Do czasu rozpoczęcia faktycznych prac budowlanych wolą oni nie ujawniać swoich planów.

Skupywanie terenów to jedno z moich kluczowych działań – podkreśla prezydent. Nie jest to widowiskowe i efektowne ale niewątpliwie efektywne i skuteczne w kontekście przyszłości gospodarczej miasta. Takie ruchy pozwolą miastu na stabilny rozwój nie tylko dziś, za rok czy dwa, ale przynajmniej na kolejnych kilkanaście lat.

Kolejną odważną decyzją zaaprobowaną przez całą Radę Miasta, była prezydencka propozycja dotycząca obniżenia stawek od środków transportowych, w niektórych przypadkach nawet o 70%. Głosowanie nad taką uchwałą było poprzedzone licznymi konsultacjami, między innymi z Podstarszym Cechu Dariuszem Wierzbińskim, który na corocznej uroczystości przedsiębiorców odebrał z rąk prezydenta prestiżową nagrodę za dobrą i owocną współpracę z samorządem miejskim.

W ciągu kilku miesięcy znacznie wzrosła liczba zarejestrowanych pojazdów na ostrowieckich numerach, jest to liczba o około 10% większa – podkreśla prezydent.  Obecne stawki podatku są bardzo konkurencyjne, stąd 8 nowych podmiotów dokonało rejestracji swoich samochodów w naszym mieście. Warto tutaj podkreślić, że zniżki obowiązują od stosunkowo niedawna, zatem spodziewamy się kolejnych rejestracji i kolejnych firm, skuszonych najlepszymi warunkami do rozwoju.

Podejmowane decyzje przekładają się na konkretne efekty rozwoju ostrowieckich przedsiębiorstw, które są coraz bardziej konkurencyjne, zwiększają zatrudnienie i realizują plany rozwojowe. Jednym z najnowszych przykładów jest firma Subtile, działająca w segmencie przemysłu lekkiego, szwalniczego. W ciągu kilku lat od niewielkiego zakładu wyrosła na jednego z liderów rynku, a wkrótce rozpocznie działalność w nowo wybudowanym zakładzie, zwiększając blisko dwukrotnie zatrudnienie. Takich przykładów jest oczywiście więcej i można mieć uzasadnioną nadzieję, że wkrótce usłyszymy o kolejnych.