Aktualności

Doroczne spotkanie inżynierów budownictwa

Na zaproszenie Przewodniczącego Koła Środowiskowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa pana mgr inż. Tadeusza Duraka i Wiceprzewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach pana mgr inż. Tomasza Marcinowskiego, prezydent Jarosław Górczyński przedstawił w formie wystąpienia i prezentacji multimedialnej, zrealizowane projekty i plany dotyczące inwestycji budowlanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Podobnie jak w zeszłym roku mogłem spotkać się z ekspertami w dziedzinie budownictwa, którzy albo zaangażowani są zawodowo w wiele miejskich inwestycji, albo kibicują im – powiedział prezydent. Takie spotkania to dla mnie nie tylko okazja do zaprezentowania wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, ale również bezcenna możliwość wymiany doświadczeń i opinii.