Aktualności

Tuż przed zakończeniem prac

Dobiegają końca prace, mające na celu poprawę nawierzchni odcinka ulicy Gombrowicza na osiedlu Piaski – Henryków, realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zadanie polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem drogowym  oraz  na wykonaniu nakładki asfaltowej. Koszt realizacji zadania wynosi 34 000 złotych.

– To już kolejna ulica osiedlowa, która z myślą o mieszkańcach, ich wygodzie oraz komforcie użytkowania, zmieniła swój wygląd. Dążąc do podniesienia konkurencyjności inwestycyjnej miasta realizujemy duże strategiczne inwestycje drogowe, jak np. ulica Rzeczki ale również nie zapominamy o drogach osiedlowych i łącznikach, które są równie ważne i istotne dla ostrowczan – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz poprawa stanu istniejących dróg w mieście to jedno z najważniejszych zadań gminy. Stanowi kluczowy czynnik stymulujący wzrost ekonomiczny oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Dlatego realizowane są liczne inwestycje drogowe mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta, a przez to podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

– Do rozbudowy układu komunikacyjnego podchodzimy w sposób niezwykle odpowiedzialny. Przypomnę, że na terenie miasta istnieje jeszcze 45 km dróg gruntowych. Pracownicy Urzędu Miasta na bieżąco monitorują stan ich nawierzchni i w razie potrzeby zlecają stosowne uzupełnienia. Drogi te są naprawiane, wyrównywane i zagęszczane przy użyciu walca drogowego. Naszym celem jest budowa dróg, ale wymaga to przede wszystkim ogromnych nakładów finansowych, których wydatkowanie ze względu na ograniczony budżet miasta musi być rozłożone w czasie – wyjaśnia prezydent miasta. – Mam jednak nadzieję, że rozpoczęte działania pozwolą zmienić i uzupełnić najpotrzebniejsze braki.