Aktualności

Remont bazarku na os. Ogrody

Zmiany w poprawie estetyki i funkcjonalności naszego miasta, którym patronuje prezydent Jarosław Górczyński objęły swym zasięgiem ostrowieckie bazary. Jesienią rozpoczyna się kluczowa z punktu widzenia poprawy oferty jakościowej bazaru inwestycja polegająca na budowie wiaty targowej na Targowisku Miejskim, a już rozpoczęto prace modernizacyjne na innych placach targowych.

Ruszyły od  dawna oczekiwane prace remontowe na terenie bazarku na os. Ogrody. Modernizacji zostanie poddany cały obszar bazaru: parking, chodniki oraz płyta targowiska. Remont wpłynie nie tylko na poprawę jakości i organizacji pracy osób tam handlujących ale w sposób znaczący usprawni komunikację pieszą i samochodową dla klientów oraz mieszkańców osiedla. W ten sposób władze targowiska wychodzą naprzeciw zarówno potrzebom handlujących jak  i oczekiwaniom mieszkańców, które często znajdywały wyraz w ich wypowiedziach, czy w interpelacjach radnej Joanny Pikus.

Roboty budowlane wykonuje ostrowiecki Zakład Usług Miejskich. Pierwszy etap obejmujący powiększenie parkingu i wykonanie chodników zostanie zakończony do końca sierpnia br. W następnej kolejności planowane jest położenie nowej nawierzchni asfaltowej na placu handlowym oraz jego oświetlenie za pomocą latarni z lampami ledowymi zaopatrzonymi w przyłącza prądowe, dla potrzeb osób handlujących. Zaplanowane są również nowe nasadzenia drzew ozdobnych, co w połączeniu z już istniejącym zadrzewieniem wpłynie na zwiększenie przyjaznego klimatu tego miejsca.