Aktualności

Podziękowania za zaangażowanie w pracę

Obrady dzisiejszej Sesji Rady Miasta Prezydent Jarosław Górczyński rozpoczął od podziękowań złożonych na ręce Pani Salomei Brody – Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 21 oraz Pani Barbary Pronobis – Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5, które w związku z przejściem na emeryturę  zakończyły swoją pracę zawodową.

Kierując słowa podziękowań, prezydent w szczególności wyraził wdzięczność za zaangażowanie w pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków.

-Dziękuję Paniom za wieloletnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za podejmowanie różnorodnych działań i aktywność oraz kształtowanie właściwych postaw – powiedział prezydent Jarosław Górczyński. – W trakcie kariery zawodowej dały się Panie poznać jako osoby mające wiele ciepła i cierpliwości dla wychowanków, ale także jako dobre menadżerki swoich placówek, o które dbały Panie w wyjątkowy sposób. Wasze starania doceniały same maluchy, ale także zadowoleni rodzice. Podejmowane działania, liczne akcje i festyny pozwoliły również na integrację lokalnej społeczności. To ważne zadanie, które wpływa na identyfikację mieszkańców z osiedlem, a w szerszym kontekście i z miastem.

Prezydent, wręczając Paniom okolicznościowe grawertony, kwiaty oraz upominku, podziękował za trudną, ale piękną pracę pedagoga,  a na czas zawodowego odpoczynku życzył  zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

-Życzę, aby nadchodzący czas stał się dla Pań początkiem nowej drogi wypełnionej ciekawymi wyzwaniami – dodał prezydent.

Obie Panie dziękując za tą uroczystą chwilę nie kryły swojego wzruszenia.

-To jest dla nas niezwykła chwila dla której warto było pracować tyle lat. Przejście na emeryturę jest dniem wyjątkowym dla każdego człowieka, dla nas jest o tyle ważny i niecodzienny ponieważ odbywa się na Sesji Rady Miasta.

Nie szczędząc pochwał i podziękowań kierowanych w stronę Prezydenta Jarosława Górczyńskiego podkreślały, że ostatnie lata pracy były dla nich wyjątkowe.

-To dla nas zaszczyt, że mogłyśmy wypełniać swoje obowiązki pod Pana kierunkiem, był Pan wsparciem oraz doradcą naszych przedsięwzięć i działań. Zawsze mogłyśmy liczyć na Pana pomoc finansową dzięki, której można było wykonać szereg remontów, a także obecność podczas realizowanych akcji.

Na zakończenie wręczyły prezydentowi kosz pełen kwiatów, za który prezydent serdecznie podziękował, a następnie przekazał na ręce Pana Jana Malinowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pani Wiceprezydent Marzeny Dębniak.