Aktualności

Nieustające prace remontowo-budowlane na ostrowieckich drogach

Obecnie realizowane jest wiele prac zarówno remontowych jak i budowlanych trwających na ostrowieckich drogach. Jedną z większych inwestycji drogowych jest trwająca budowa ulicy Rzeczki w ramach zadania „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.”

Aktualnie powstaje odcinek o długości półtora kilometra wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Iłżecką oraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tych ulic. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe oraz 4 zatoki autobusowe. Prace obejmują również budowę  kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci wodociągowej i energetycznej, urządzeń teletechnicznych, a także przebudowę sieci gazowej. W 2018 roku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Rzeczki, a w planach jest także następny, który dokończy budowę północnej obwodnicy miasta. 

– Cieszę się z dobrego tempa prac i jednocześnie pragnę przeprosić za utrudnienia, a także poprosić mieszkańców o wyrozumiałość – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Realizowana inwestycja, to jedna z tych na którą nasi mieszkańcy czekali od lat. Temat ten powracał w licznych pismach, monitach oraz podczas corocznych spotkań sprawozdawczych rad osiedlowych. To ważne dla naszego miasta zadanie, przynajmniej z kilku powodów. Budowa tego odcinka drogi  to kolejny etap budowy tzw. Północnej obwodnicy miasta, która pozwoli wyprowadzić ruch ciężki z centrum miasta oraz ułatwi komunikację między peryferyjnymi dzielnicami miasta – dodał prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Jest to jedna z największych, ale nie jedyna, realizowana obecnie w naszym mieście inwestycja drogowa – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Po wybudowanym odcinku ulicy Chrzanowskiego, w tej części miasta rozpoczęliśmy prace przy ulicy bocznej od ul. J. Kilińskiego, a na Osiedlu Rosochy przystępujemy do budowy odcinka ulicy Jutrzenki. To tylko część zmian na lepsze w infrastrukturze drogowej naszego miasta. Dzięki podjętym działaniom i wsparciu ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wreszcie doczekaliśmy się rozpoczęcia prac przy przebudowie głównego ciągu komunikacyjnego w centrum miasta. Zakończono remont ulicy Traugutta, a obecnie trwają trwają prace projektowe pod przebudowę następujących ulic: Al. 3 Maja, Okólnej, Denkowskiej i Radwana oraz prowadzona od kilku miesięcy rozbudowa ulicy Bałtowskiej. Dzięki temu drogi w naszym mieście zyskają wreszcie oblicze na miarę XXI wieku. Miasto zmienia się dla naszych mieszkańców i z myślą o ich bezpieczeństwie i komforcie poruszania się po miejskich drogach – dodał prezydent Jarosław Górczyński.