Aktualności

Nowa inwestycja na Targowisku Miejskim – Otwarta Hala Targowa – Mój Rynek

W dniu dzisiejszym na Targowisku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, Dyrektorzy Targowiska Miejskiego – Mariusz Kosiarz oraz Lech Snopek, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju – Dominik Smoliński oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – Krzysztof Kowalski. Tematem konferencji była budowa targowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. „Mój Rynek” wraz z budową wiaty handlowej na potrzeby promocji i sprzedaży lokalnych produktów, na którą Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pozyskała dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Prezydent podziękował wszystkim osobom handlującym na Miejskim Targowisku, podkreślając, że to dzięki nim targowica jest miejscem z klimatem, które jednocześnie generuje bardzo dużą liczbę miejsc pracy, często jedno lub dwu osobowych podmiotów gospodarczych.

– Targowisko Miejskie jest największym placem targowym w naszym województwie. To nie tylko miejsce funkcjonowania setek punktów handlowych. To jedno z tych miejsc, które tworzą wizerunek i klimat naszego miasta. Popularność targowiska utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo zachodzących zmian w preferencjach konsumentów, powodujących, że handel przenosi się do dużych galerii handlowych – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Prezydent dodał, że zamierza stale wzmacniać Targowisko Miejskie, tak aby nie utraciło swojej ważnej społecznej i ekonomicznej funkcji. Stąd też zrodził się pomysł na inwestycję polegającą na budowie wiaty, która wpłynie na poprawę warunków pracy osób handlujących oraz kupujących na Miejskim Targowisku.

Projekt przewiduje utworzenie nowego targowiska przy ul. Cegielnianej wraz z wiatą handlową o wymiarach 33,52 x 52,20 m. Pod wiatą powstanie ponad 60 miejsc handlowych (16 miejsc o wymiarach 3,0 x 5,0 m, 16 miejsc o wymiarach 3,0 x 6,5 m, 16 miejsc o wymiarach 3,0 x 6,0 m, 13 miejsc o wymiarach 3,0 x 5,5 m), które będą mieć zapewnione sztuczne oświetlenie. Pod wiatą znajdować się będzie również zaplecze sanitarne. Dodatkowo powstanie 6 miejsc handlowych o wymiarach 3,0 x 6,0 m usytuowanych poza wiatą, przy jej północnej elewacji.

Na terenie targowiska zlokalizowanych zostanie 30 miejsc postojowych. 19 spośród nich usytuowano częściowo w pasie drogowym ul. Cegielnianej. Obsługa komunikacyjna targowiska odbywać się będzie poprzez zjazdy publiczne z ul. Słowackiego oraz z ul. Cegielnianej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. W ogrodzeniu zostaną wydzielone cztery bramy wjazdowe oraz furtka dla ruchu pieszego.

Na terenie inwestycji wykonane zostanie  przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Inwestycja przewiduje wyposażenie targowiska w odnawialne źródła energii (fotowoltaika).

Dyrektor Mariusz Kosiarz w swojej wypowiedzi podkreślił, że dla niego oraz wszystkich osób pracujących na Targowisku Miejskim jest to wyjątkowa chwila. Targowisko przechodzi transformację, która przyczyni się do zmiany jego oblicza i stanie się w pełni konkurencyjnym podmiotem jeśli chodzi o rynek detaliczny w naszym mieście.

Dyrektor  zapewnił, że opłaty w nowo wybudowanej wiacie będą usytuowane na porównywalnym poziomie jakie występują dzisiaj na płytach Targowiska Miejskiego, dodatkowo rolnicy będą traktowani na warunkach preferencyjnych.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na czerwiec 2018 roku.