Aktualności

Pomniki i rzeźby w odnowie

Właśnie trwa renowacja figury Św. Floriana, stojącej naprzeciwko Urzędu Miasta na parkingu przy ulicy Głogowskiego. Nadgryziony zębem czasu obiekt, zyska nowy wygląd. Prowadzona renowacja zakłada między innymi czyszczenie pomnika z zacieków, mchów i porostów, usunięcie starych spoin, uzupełnienie ubytków, impregnację środkami hydrofobizującymi oraz przywrócenie wyrazistości nieczytelnym napisom.

Kamienna figura patrona strażaków, stojąca przy ulicy Głogowskiego była niegdyś jedną z atrakcji turystycznych Ostrowca Świętokrzyskiego. Obiekt sztuki sakralnej został ufundowany w 1776 roku przez Franciszka i Reginę Szymańskich i ustawiony na placyku, na którym w XVIII wieku mieściła się miejska szopa na sprzęt strażacki. Jednakże stojąca obecnie w tym miejscu rzeźba to XX – wieczna kopia, która w 1997 roku zastąpiła oryginał. Rzeźbiarz Tadeusz Karasiński, który na zlecenie Urzędu Miasta Ostrowca restaurował figurę, w miejsce odnowionego obiektu umieścił wykonaną przez siebie piaskowcową kopię.  Oryginał rzeźby został wówczas przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła parafialnego Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej, gdzie znajduje się do  dzisiaj.

– Konserwacja rzeźby podyktowana była niezadowalającym stanem technicznym i estetycznym. Powstałe w sposób naturalny liczne spękania i zacieki konserwowane były dotychczas przez pracowników Zakładu Usług Miejskich, jednak silnie postępująca degradacja pomnika wymagała przeprowadzenia gruntownego remontu – poinformował prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Stojące na powietrzu kamienne rzeźby i pomniki narażone są najczęściej na zniszczenia związane z upływem czasu, warunkami atmosferycznymi, ale też bywają takie sytuacje, że są niszczone przez wandali. Warto pamiętać, że każdy z takich obiektów ma swoją historię, wpisał się w pejzaż Ostrowca Świętokrzyskiego i zakorzenił jako jeden z symboli naszego miasta. Dlatego obecna renowacja to nie jedyne działanie mające na celu poprawę estetyki ostrowieckich monumentów.

Kolejne pieniądze zostaną już wkrótce przeznaczone na renowację pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim, dwóch kamiennych lwów przed głównym wejściem do budynku USC, sześciu figur kamiennych w ogrodzeniu oraz fontanny zlokalizowanej na placu centralnym przed głównym wejściem do budynku USC.

Konserwację figury Św. Floriana prowadzi wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma „KOTART” Piotr Kot Kamieniarstwo Artystyczne i Budowlane z Ostrowca Świętokrzyskiego. Termin zakończenia prac zaplanowano na 11 sierpnia.