Aktualności

Ostrowieckie tereny inwestycyjne na starcie

W ramach projektu pt. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim” opiewającego na łączną kwotę 12,2 mln zł gmina Ostrowiec Świętokrzyski do końca 2018 roku przygotuje tereny inwestycyjne o powierzchni 11,80 ha z przeznaczeniem na sprzedaż oraz wynajem.

Obecnie zakończona została procedura włączenia blisko 15 ha ostrowieckich terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jeszcze w tym tygodniu, przy wsparciu Rady Miasta, gmina przygotuje ofertę sprzedaży części terenu potencjalnym inwestorom.

-To jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych naszego miasta, a nie wykluczone, że nawet najważniejszy. Na najbliżej Sesji Rady Miasta, zaproponuję aby ok 25% procent powierzchni terenów już teraz zaproponować do sprzedaży, z jednym konkretnym warunkiem. Nabywca musi otworzyć zakład produkcyjny i zatrudnić realną liczbę pracowników ustaloną  w zależności od ilości zakupionych działek – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Prezydent miasta liczy, że na przygotowywanych terenach inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej powstaną firmy produkcyjne z różnych gałęzi przemysłu.

– Utrzymujemy stały kontakt z wieloma potencjalnymi firmami. Aby zdywersyfikować rynek pracy w produkcji, poszukujemy inwestorów z różnych gałęzi przemysłu lekkiego i ciężkiego. Takie działania zabezpieczą nasze miasto przed zagrożeniami wahania się koniunktury na rynkach światowych, dzięki czemu unikniemy błędu z przeszłości, kiedy to Ostrowiec Świętokrzyski był uzależniony od huty – dodał prezydent miasta. – Uważam, że musimy dołożyć wszelkich starań, by powstało jak najwięcej firm z różnych branży, co da większą stabilność dla lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim podpisana została już umowa na realizację projektów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej, a także umowa na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni ścieków na terenach inwestycyjnych.

Jednocześnie trwa procedura podpisywania umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  obiektu – sieć operatora dystrybucyjnego do zasilania terenów inwestycyjnych mocą 5 MW oraz prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonanie zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbiórka hali magazynowej położonej przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.