Aktualności

Kolejna pomoc dla szpitala

Na wniosek radnych KWW Jarosława Górczyńskiego podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, pod głosowanie poddane zostało przekazanie powiatowi ostrowieckiemu dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na zakup aparatu echokardiograficznego dla Oddziału Kardiologii Zespolonej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Radni jednogłośnie zdecydowani się na przekazanie ww. kwoty na rzecz szpitala i jego pacjentów. Jest to już kolejna prozdrowotna inicjatywa zainicjowana przez radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego.