Aktualności

Z okazji Dnia Strażaka

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. odbyły się obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości z gospodarzem miasta Jarosławem Górczyńskim na czele.

Jak co roku święto to jest okazją do wręczenia odznaczeń, medali oraz wyróżnień osobom zasłużonym działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także złożeniem życzeń oraz podziękowań wszystkim strażakom za ich trud i poświęcenie w wypełnianiu misji pożarniczej.

Z okazji obchodów Dnia Strażaka składam wyrazy szacunku oraz uznania za ofiarność oraz trud ponoszony w codziennej służbie drugiemu człowiekowi – mówił prezydent Jarosław Górczyński. – Gotowość niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują nie bacząc na własne bezpieczeństwo wielokrotnie narażając własne życie, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. To Wasza rycerska odwaga i niezłomność z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi, powoduje, że możemy w poczuciu bezpieczeństwa żyć, pracować, funkcjonować

Program uroczystości obejmował:

Raport Dowódcy uroczystości,
Wciągnięcie flagi państwowej na maszt,
Otwarcie uroczystości i przywitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP,
Wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe
Wręczenie medali,
Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.