Aktualności

Dofinansowanie unijne dla ostrowieckich szkół

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński gościł w Urzędzie Miasta marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz dwudziestu wójtów i burmistrzów gmin naszego województwa, którzy podpisali preumowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach dofinansowania szkoły otrzymają unijne dotacje przede wszystkim na utworzenie i rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

– W dziedzinę edukacji na pewno warto inwestować – mówi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas – W tym przypadku realizujemy duży projekt unijny na kwotę 27 milinów złotych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło ponad 60 projektów na realizację rozmaitych pomysłów, począwszy od rozwoju bazy sportowej po wyposażenie sal dydaktycznych.

Z działania o którym mowa gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała trzy miliony złotych na doposażenie i rozbudowę placówek oświatowych. Dzięki funduszom ostrowieckie szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

– Nasi pracownicy napisali bardzo dobry projekt za co dziękuję naczelnikowi Dominikowi Smolińskiemu i dyrektorom placówek oświatowych – mówi prezydent Jarosław Górczyński – Do dofinansowania, które otrzymamy w ramach realizowanego projektu, gmina z własnych środków dołoży jeszcze milion złotych. Są to bardzo duże pieniądze, za które wyremontowane zostaną obiekty kilku ostrowieckich szkół. Remont zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół nr 2., wykonane zostaną boiska wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, zaś w Szkole Podstawowej nr 3 zostaną wyremontowane pomieszczenia szatni. W ramach tych projektów planujemy także doposażenie sal dydaktycznych: informatycznych, przyrodniczych, językowych. Zależy nam na tym, żeby nasza młodzież uczyła się w jak najlepszych warunkach. Wszystkie inwestycje oświatowe prowadzimy z myślą o młodych mieszkańcach naszego miasta.