Aktualności

Z podziękowaniami u prezydenta

Przedstawiciele Rodzinnych Ogródków Działkowych odwiedzili w ostrowieckim ratuszu prezydenta Jarosława Górczyńskiego w celu złożenia mu podziękowań za owocną współpracę oraz wszelkie podjęte działania poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców.

Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią integralną i nieodłączną część infrastruktury naszego miasta, od lat służącą działkowcom jako stałe miejsce rekreacji i wypoczynku ostrowickich rodzin, stanowiąc przy tym ostoję i miejsce integracji zarówno osób starszych jak i młodych rodzin. Rodzinne Ogrody Działkowe łączą pokolenia i zrzeszają miłośników upraw ogrodniczych i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Prezydent Jarosław Górczyński dziękując za miły gest podkreślił, że ogródki działkowe w naszym mieście odgrywają bardzo ważną rolę i spełniają szereg istotnych funkcji, tworząc przy tym pozytywny klimat służący nawiązywaniu bliższych kontaktów sąsiedzkich i tworzeniu małych społeczności lokalnych.