Aktualności

Sprawozdania Rad Osiedlowych zakończone

W bieżący roku, Rada Osiedla “Koszary” jako ostatnia złożyła sprawozdanie ze swoich rocznych prac. Było to ostatnie z 20 zebrań z przedstawicielami ostrowieckich Rad Osiedlowych i ich mieszkańcami, jakie odbyły się w naszym mieście na przełomie lutego i marca. W spotkaniu udział wziął prezydent Jarosław Górczyński oraz  dyrektorzy i kierownicy  miejskich jednostek i spółek.

Przeprowadzone zebrania Rad Osiedlowych przyczyniły się do wymiany poglądów oraz wielu pomysłów mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostrowczanie zgłaszali problemy i postulaty dotyczące polepszenia warunków mieszkaniowych oraz transportowych na ich osiedlach. Oprócz zgłaszanych postulatów mieszkańcy często składali również podziękowania dla zarządu i członków Rad Osiedlowych oraz Władz Miasta, za ich pracę i zaangażowanie oraz troskę o jakość życia w mieście.