Aktualności

Nagrody za wzorowe wyniki w nauce i sporcie

Od czwartku na terenie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrowca Świętokrzyskiego, wypłacane są stypendia naukowe i sportowe dla najzdolniejszej młodzieży.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 przyznane zostało łącznie 27 stypendiów za wyniki w sporcie i 319 stypendiów za wyniki w nauce.  Z czego w szkołach podstawowych za osiągnięcia sportowe  stypendia otrzyma 14 uczniów, a za wysokie wyniki w nauce 224 stypendystów, natomiast w gimnazjach 13 uczniów odbierze stypendia za osiągnięcia sportowe i 95 za wyniki w nauce. W sumie zostaną wypłacone stypendia na łączną kwotę 69 200 złotych.

W Zespole Szkół Nr 2 prezydent Jarosław Górczyński podziękował nagrodzonym uczniom za ich codzienne starania, a wręczając dyplomy życzył kolejnych sukcesów w nauce.

– To jest bardzo miła chwila dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ponieważ dzisiaj możemy uhonorować dzieci za ich pracę i trud – mówił prezydent  Jarosław Górczyński. –  Możemy być dumni oraz cieszyć się z sukcesów naszych dzieci. Inwestycja w uczniów to inwestycja na przyszłość.