Aktualności

Merytoryczne spotkanie na temat pracy samorządu

Na zaproszenie powiatowej grupy działaczy SLD, prezydent Jarosław Górczyński zaprezentował dotychczasowe działania, które podjął w celu poprawy sytuacji mieszkańców  i miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kolejne slajdy prezentacji pokazywały najważniejsze aspekty prowadzonej przez prezydenta polityki. Gospodarka, to ważne decyzje obniżające lub zamrażające lokalne podatki, programy pomocy dla przedsiębiorców, skupywanie działek inwestycyjnych i konkretne firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat otworzyły działalność na terenie naszego miasta. Dobry budżet skutkuje znaczącymi inwestycjami, zarówno tymi, które już udało się lub są w realizacji, tj. nowe bloki wielorodzinne OTBSu, Ostrowiecki Browar Kultury, nowa hala Targowiska Miejskiego, jak i planowanymi na najbliższe lata. Ostatni punkt czyli sprawy społeczne, dotyczył takich kwestii jak budżet obywatelski, profilaktyka zdrowotna, sport, czy miejskie imprezy.

Na koniec prezydent odpowiadał na pytania osób zainteresowanych konkretnym zagadnieniem.