Aktualności

Z gratulacjami u Prezydenta

W dniu dzisiejszym Prezydent Jarosław Górczyński gościł w swoim biurze przedstawicieli Zarządu Ostrowieckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacji “Szansa dla Niewidomych”, którzy pogratulowali włodarzowi miasta wyróżnienia otrzymanego w konkursie IDOL w kategorii URZĄD. Wyróżnienie to zostało przyznane prezydentowi, jako osobie reprezentującej urząd, w których niewidomi i niedowidzący nie są dyskryminowani, są przyjmowani przyjaźnie i kompetentnie.

Podczas spotkania poruszane były również tematy związane z problemami i barierami zarówno architektonicznymi jak i komunikacyjnymi i społecznymi z jakimi spotykają się na co dzień osoby niewidome i niedowidzące.

Spotkanie to było również dobrą okazją zaproszenia prezydenta do udziału w konferencji organizowanej z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego, poświęconej oprzyrządowaniu i pomocom technicznym dla niewidomych i niedowidzących. Tematyka konferencji dotyczyć będzie w szczególności specjalnie skonstru­owanych lub przystosowanych przedmio­tów, przyrządów, narzędzi i urządzeń przeznaczonych dla niewidomych i nie­dowidzących, umożliwiających i ułatwia­jących im wykonywanie czynności życia codziennego, naukę, pracę oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym.

Na zakończenie spotkania Prezydent podziękował przedstawicielom Ostrowieckiego Koła PZN za niesienie pomocy mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego z dysfunkcją wzroku w pokonywaniu barier przede wszystkim wżyciu codziennym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i edukacyjnym. Prezes Koła PZN – Dorota Wójcik natomiast podziękowała za dotychczasową współpracę oraz wsparcie, które pomocne jest w działalności Koła i przyczynia do przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności.