Aktualności

Podsumowujące spotkanie Prezydenta Miasta z członkami Samorządowych Rad Osiedlowych

W piątek w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego z przewodniczącymi  i członkami Samorządowych Rad Osiedlowych.

Część oficjalna rozpoczęła się od przywitania gości oraz wystąpienia prezydenta, podczas którego podsumował on dwa lata swojej kadencji. Następnie wszyscy przewodniczący odebrali z rąk gospodarza okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za trudną społeczną pracę.

Rady Osiedli dążą w swojej działalności do rozwiązywania problemów i realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców osiedli, które mają przyczynić się do lepszego, przyjemniejszego i bezpieczniejszego życia ogółu mieszkańców. Podobnie jak w 2015 roku tak i w minionym ostrowieckie Rady Osiedlowe uzyskały dodatkowe środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 3 tys. zł, w ramach programu Osiedle Od Nowa, które zostały przeznaczone na zakup elementów małej architektury (ławki, skwery zieleni, tablice ogłoszeniowe, remonty siedziby) na każdym z osiedli.