Aktualności

Pożegnanie pracowników MOPS

W dniu dzisiejszym Prezydent Jarosław Górczyński wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękował za wieloletnią współpracę Pani Wiesławie Brodzie i Zuzannie Giermasińskiej, które odchodząc na świadczenie emerytalne zakończyły swoją pracę zawodową.

Prezydent kierując słowa podziękowania za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności, za pracę poświęconą zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz za okazywaną im pomoc i życzliwość, przekazał  również serdecznie życzenia zdrowia na spokojne lata zawodowego odpoczynku, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy.

 

3