Aktualności

Uchwalono budżet

W dniu dzisiejszym podczas sesji rady miasta podjęto szereg uchwał, jedną z nich było uchwalenie budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok.

Przed głosowaniem prezydent miasta Jarosław Górczyński przedstawił argumenty przemawiające za poparciem budżetu na przyszły rok. Podkreślił, że budżet jest zgodny z jego programem wyborczym i kontynuacją dobrych praktyk zapoczątkowanych w 2015 i 2016 roku.

Budżet odzwierciedla aktualną sytuację gospodarczą naszego miasta oraz oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Są w nim zapisane środki na Budżet Obywatelski, kontynuację Programu „Osiedle od Nowa”, szczepienia dzieci, a także inne działania profilaktyczne – prozdrowotne. Zabezpieczone zostały również środki na właściwe funkcjonowanie oświaty oraz na autorskie projekty takie jak certyfikaty z języków obcych czy funkcjonowanie szkół w piątki po południu i soboty  – powiedział Prezydent.

Budżet zabezpiecza właściwe środki na pomoc społeczną, w tym na kontynuację programu „Senior – Wigor”, a także na kulturę, kulturę fizyczną i sport. Prezydent zapewnił, że kontynuowane będą naprawy i remonty już istniejącej infrastruktury drogowej, jak również rozwiązań komunikacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników ruchu, mieszkańców. Na zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2017 przeznaczono łącznie 31 mln zł.

Po stronie przychodów znalazło się 240.806.342,27 zł. Natomiast po stronie wydatków 240.025.871,75 zł. Nadwyżka w kwocie 780.470,52 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy co przyczyni się do zmniejszenia  o ponad 20% zobowiązań zaciągniętych w latach poprzedzających pracę prezydenta Jarosława Górczyńskiego.

Radni wyrazili także zgodę na objęcie działek inwestycyjnych Specjalną Strefa Ekonomiczną „Starachowice” oraz nadaniu nazw ulic: Szałwiowa, Koralowa i Perłowa.