Aktualności

Świąteczne spotkanie Rady Kombatantów z Prezydentem

W poniedziałek odbyło się coroczne, merytoryczne spotkanie prezydenta Jarosława Górczyńskiego z Radą Kombatantów, reprezentowaną przez przedstawicieli poszczególnych związków, czynnie działających w życiu publicznym na terenie naszego miasta.Prezydent korzystając z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości, konsultował różne zagadnienia dotyczące uroczystości państwowych i roli żywej historii w wychowywaniu młodzieży.

Udział w spotkaniu wzięli pan Kazimierz Kocowski i pan Zdzisław Bzymek, z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pani Alicja Sroka i pan Tadeusz Tyniec ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pan Jerzy Stachula ze Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, pani Halina Rutecka, ze Związku Sybiraków oraz pan Wacław Lewandowski ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.