Aktualności

Kolejna inwestycja zakończona

Dzięki sprzyjającej aurze udało się zakończyć prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Poniatowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim o łącznej powierzchni 1.400,00 m2.

Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową z krawężnikami oraz zagospodarowaniem terenów przyległych wraz z wysianiem traw. Wartość przeprowadzonych robót to 153.504,00 zł brutto.

Teren ten jest bardzo ważny dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, ponieważ korzystają z niego bardzo często interesanci Banku Żywności, Centrum Integracji Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Przeprowadzony remont przyczynił się do ułatwienia parkowania samochodów w pobliżu tych instytucji – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.