Aktualności

Wybory zarządu KSZO

Podczas zebrania sprawozdawczego, któremu towarzyszyły wybory zarządu władz KSZO Ostrowiec, Prezydent Jarosław Górczyński otrzymał podziękowania za dotychczasową życzliwość, owocną współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych Klubu Sportowego w kadencji 2012-2016.

Zgodnie z decyzją członków klubu funkcję prezesa pełnić będzie Piotr Dasios. Wiceprezesem do spraw boksu został Łukasz Dybiec, wiceprezesem do spraw piłki ręcznej Karol Szewczyk, wiceprezesem do spraw piłki siatkowej Mariusz Rokita, wiceprezesem do spraw pływania i piłki wodnej Piotr Węglewicz.

Prezydent Jarosław Górczyński dziękując za promowanie Ostrowca Świętokrzyskiego na arenie sportowej zapewnił, że ostrowiecki sport może liczyć na pomoc Gminy.