Aktualności

Uchwały podjęte

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęte zostały ważne decyzje. Pierwsza z nich dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, druga zaś określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Prezydent Jarosław Górczyński zaproponował, a radni jednogłośnie poprali, by nie podnosić stawek podatku od nieruchomości, a stawki od środków transportu wręcz obniżyć.

-Mając na uwadze skalę obniżki podatków możemy mówić o decyzji unikatowej, bo do tej pory jedynie podwyższano opłaty, a nie obniżano – mówił prezydent Jarosław Górczyński.

Prezydent Jarosław Górczyński podziękował radnym za jednogłośne podjęcie uchwały zmniejszającej podatek od środków transportu oraz przyczynienie się do stabilności podatku od nieruchomości.

W trakcie sesji uchwalono również obniżenie średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 roku, a także nabycie kolejnych nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.