Aktualności

Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi

W środę w budynku Urzędu Miasta obyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pożytku publicznego z prezydentem Jarosławem Górczyńskim. Dobra współpraca, która od wielu lat trwa pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a organizacjami pozarządowymi skutkuje działaniami, z których korzysta wielu mieszkańców miasta. Wśród ważniejszych można wymienić: profilaktykę zdrowotną wśród dzieci, noclegownię dla bezdomnych, Centrum Integracji Społecznej, dające szanse osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, Dzienny Dom “Senior Wigor”, świetlice środowiskowe, ochronę dziedzictwa narodowego, czy rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej.

Jak ważną rolę w lokalnej społeczności odgrywają organizacje pozarządowe podkreślił podczas przemówienia prezydent Jarosław Górczyński:

Bardzo często spotykam się z sytuacją, podczas zwyczajnych rozmów z mieszkańcami naszego miasta, że widzą i podkreślają oni Państwa stałą, dobrą pracę. To dobrze świadczy o Państwa działalności, ale oznacza również, że Gmina prawidłowo wywiązuje się z zadania wspierania inicjatyw społecznych.

Podczas spotkania, poszczególni przedstawiciele swoich organizacji, podejmowali tematy rozmów, ważne z punktu widzenia dobra społecznego. Dzięki merytorycznej dyskusji udało się wypracować wiele kompromisów i zalążków nowych inicjatyw, o których będzie można usłyszeć w ciągu 2017 roku.