Aktualności

Plany inwestycyjne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem Spotkania Budowlanych Powiatu Ostrowieckiego, podczas którego Prezydent Jarosław Górczyński przedstawił perspektywę inwestycji w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2020.

Przybyłych na spotkanie powitał Wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach mgr inż. Tomasz Marcinkowski, a następnie prelegenci zapoznali uczestników z działalnością samorządu zawodowego PIIB/ŚOIIB w minionym roku oraz przedstawili prezentację nt. “Istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub zgłoszenia wg. aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego”.

Po zakończeniu części szkoleniowej uczestnicy wymienili swoje poglądy oraz doświadczenia  związane z budownictwem.