Aktualności

Nowa inwestycja w ZUO Janik Sp. z o.o.

Nowa inwestycja w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. została dziś uroczyście odebrana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, oraz prezesa spółki Marka Nowaka i jego zastępcę Mariusza Pasternaka.

Wykonane zadanie jest kolejnym etapem realizowanego projektu „Rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Janiku” i obejmuje swym zakresem budowę hali sortowni mechanicznej wraz z obiektami towarzyszącymi.  Realizacja zadania pozwoli  Spółce na zamknięcie procesu obróbki odpadów w hali, o powierzchni użytkowej 922 m2, w której umieszczona zostanie posiadana już linia sortowni mechanicznej odpadów – rozdrabniacz i dwa przesiewacze odpadów.

Będąc odpowiedzialnym za otaczające nas środowisko, które bezpośrednio wpływa na stan naszego zdrowia, ale i rzutuje na przyszłe pokolenia, powinniśmy stale zwiększać swoje starania w kwestii odpowiedniej segregacji i przetwarzania odpadów. Zachowując rozsądek ekonomiczny, również z szacunku dla portfeli mieszkańców, przykładamy wiele starań, aby gospodarka śmieciowa w Ostrowcu Świętokrzyskim stała na najwyższym poziomie. – podkreślił prezydent.

Wiata będzie posiadać zasobnię na zmieszane odpady komunalne, zasobnię i boksy na wysortowane frakcje odpadów. Zaprojektowana jest tak, że wszelkie operacje technologiczne związane z obróbką mechaniczną dostarczonych odpadów komunalnych odbywały się na jej terenie. Odpady nie będą narażone na działanie czynników atmosferycznych, co jest kluczowe z perspektywy ich dalszego zagospodarowania poza instalacjami ZUO w kierunku wytworzenia z nich paliwa alternatywnego oraz ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego.